Veidekke Entreprenør AS innfører maksimum to ledd med underentreprenører

I den senere tid har det fremkommet informasjon som tyder på omfattende omgåelse av lover og forskrifter innen byggenæringen, spesielt i Oslo-regionen. Ut fra det myndighetene viser til er det både snakk om sosial dumping, hvitvasking, heleri og om organisert kriminalitet med internasjonale forgreninger. Aktiviteten er ofte koblet til underentrepriser og videre utsetting av oppgaver til nye ledd av underentreprenører.

To ledd med underentreprenører
-For å bedre oversikten og hindre at våre prosjekter blir involvert i slik aktivitet innfører Veidekke Entreprenør AS nå bestemmelse om maks to nivåer av underentrepriser, sier administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør. Dette betyr at en valgt underentreprenør ikke kan sette bort oppgaver mer enn ett ledd fra seg selv. Arbeidet med å gjennomføre de nye rutinene er allerede i gang.  - De nye bestemmelsene skal gjelde for fremtidige kontraheringer, og de skal gjelde for hele Veidekke Entreprenør. Dersom det i enkelte tilfeller vil være behov for bortsetting i mer enn to ledd, krever dette spesiell godkjenning, legger Andresen til.

Dette er tilsvarende bestemmelser som Statens Vegvesen har besluttet å innføre, og som Fellesforbundet også har gitt sin støtte til.

Innskjerper også på kontroll ved kontraheringer av underentreprenører
I tillegg til beslutning om to ledd underentreprenører har Veidekke også innskjerpet rutiner for kontrahering av underentrepriser. Her er det ikke snakk om omfattende endringer, men mer en innskjerping av de rutiner og retningslinjer som allerede er etablert. - Vi erkjenner at sosial dumping og hvitvasking er utfordringer for bransjen, og derfor gjennomgår vi nå også rutinene for å sikre at våre samarbeidspartnere er seriøse aktører, avslutter Dag Andresen.

Foto: Jan Gunnar Fjeldstad, Byggeindustrien

Bildetekst: Fagforeningene stiller seg bak Veidekke-ledelsen, her representert ved fra venstre konserndirektør Dag Andresen og konsernsjef Arne Giske. Bak fra venstre Odd Andre Olsen, Bjørn Markeng og Inge Ramsdal som er konserntillitsvalgte fra henholdsvis konsern, entreprenør og anlegg.

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Arne Giske, tlf +47 905 89 526, arne.giske@veidekke.no
Konserndirektør Dag Andresen, tlf +47 915 51 410, dag.andresen@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Grete Nykkelmo, tlf +47 913 11 000, grete.nykkelmo@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Dokumenter og linker