Veidekke Gjenvinning/Retura - ny landsdekkende aktør på avfallssektoren

Det er i dag inngått avtale mellom Veidekke Gjenvinning AS og Retura AS om et landsdekkende samarbeid på avfallssektoren rettet mot næringsavfall. Formålet med avtalen er erobring av større landsdekkende kjeder og selskaper basert på totalløsninger. Dette representerer en milepæl på sektoren siden det i dag bare er det franskeide Norsk Gjenvinning AS som har en landsdekkende posisjon.

Returas over 20 eiere er i det vesentlige større interkommunale selskaper som satser innen næringsavfall. Disse selskapene har lang erfaring i bransjen med sterk lokal tilknytning og flere er markedsledere i sine områder.

Samlet disponerer Veidekke Gjenvinning og Retura operative virksomheter for innsamling og mottak av avfall i alle større befolkningskonsentrasjoner i landet. Veidekke Gjenvinnings geografiske nedslagsfelt omfatter ca 70% av befolkningsgrunnlaget og Returas ca 30%. Veidekke Gjenvinning og Returas eiere representerer en omsetning i størrelsesorden 500 mill. kroner innen segmentet avfall fra næringslivet.


Avfallssektoren utvikles i dag hurtig mot færre og større enheter. Kundesiden utvikler seg på samme måte ved at stadig flere virksomheter blir en del av landsdekkende kjeder eller store konserner.


Alliansen Veidekke Gjenvinning/Retura er nå i posisjon til å tilby disse kundegruppene konkurransedyktige totalløsninger for hele landet.


For nærmere informasjon, vennligst kontakt

Adm. direktør Ole Skytterholm, Veidekke Gjenvinning AS,
tlf. 916 65 743
Adm. direktør Trym Denvik, Retura AS,
tlf. 917 48 575

Se også våre hjemmesider:
www.veidekke.no
www.retura.no

Abonner