Veidekke gjør endringer i konsernledelsen

Report this content

Med virkning fra 1. september vil Veidekkes operative enheter organiseres under ledelse av fem konserndirektører. Dette gjøres for få en tydeligere organisering av produkt- og markedsområder, og samtidig økt ledelsesfokus for å sikre god drift og bedret lønnsomhet.

Endringene omfatter følgende tre virksomhetsområder:

Prosjektutvikling Skandinavia

Konsernets aktiviteter innen bolig-, nærings- og prosjektutvikling i Skandinavia samles under en felles leder, konserndirektør Jørgen Wiese Porsmyr. Enheten omfatter Veidekke Bostad i Sverige, Veidekke Eiendom i Norge og konsernets aktiviteter innen OPS. Porsmyr vil fortsatt ha ansvar for entreprenørvirksomheten i Danmark.

Entreprenørvirksomheten i Sverige

Veidekkes entreprenørvirksomhet i Sverige, Veidekke Entreprenad AB, vil være under konserndirektør Jimmy Bengtssons ledelse. Han vil videre fortsette som landssjef for Veidekkes aktiviteter i Sverige. Bengtsson vil i tillegg få ansvar for å koordinere konsernets samlede aktiviteter innen innkjøp.

Industrivirksomheten i Norge

Veidekkes industrivirksomhet i Norge som omfatter forretningsområdene Asfalt, Pukk og Grus og Drift og Vedlikehold ledes i dag av Catharina Bjerke. Veidekke Industri blir etter endringen et eget virksomhetsområde i konsernet, under ledelse av Catharina Bjerke som utnevnes til konserndirektør i Veidekke fra 1. september.

- Hovedhensikten med endringene er både å fornye og forsterke. Spesielt viktig er det at vi samler enhetene innen prosjektutvikling under en felles ledelse for å styrke våre posisjoner, koordinere ressursbruk, og sikre bedre flyt av kompetanse mellom Sverige og Norge innen bolig- og næringsutvikling, sier konsernsjef Arne Giske.

Med endringen gis enhetene som jobber inn mot samferdselsmarkedet i Norge, Veidekke Anlegg og Veidekke Industri, et ekstra ledelsesfokus for å koordinere - og bedre utnytte vår samlede kraft inn mot dette markedet.

- Jeg mener vi med dette får utnyttet flere dyktige ledere og deres kompetanse. Vi skaper lederteam som kan gi Veidekke et enda sterkere strategisk ledelsesfokus, sier Arne Giske.

Konsernledelsen vil etter endringen bestå av følgende medlemmer: Arne Giske, konsernsjef, Jørgen Wiese Porsmyr, konserndirektør Prosjektutvikling Skandinavia og entreprenørvirksomheten i Danmark, Jimmy Bengtsson, konserndirektør Entreprenør Sverige, landssjef Sverige og Konserninnkjøp, Hans Olav Sørlie, konserndirektør Bygg Norge, Øivind Larsen, konserndirektør Anlegg Norge, Catharina Bjerke, konserndirektør Industri Norge, Terje Larsen, konserndirektør, CFO og ansvarlig for IT og strategi, Hege Schøyen Dillner, konserndirektør HR, Juridisk, HMS og Miljø, og Lars Erik Lund, konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnsrelasjoner.

For mer informasjon, kontakt: 
Konsernsjef Arne Giske, tlf 21 05 50 00 / 90 58 95 26, arne.giske@veidekke.no

For pressebilder, se www.flickr.com/photos/veidekke 
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 32 milliarder kroner, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner