Veidekke hovedentreprenør for Norges Varemesse

Veidekke er valgt til hovedentreprenør for Norges Varemesse på Lillestrøm, og skal administrere alle byggearbeider på den nye varemessen. Kontraktsummen er 98 millioner kroner.


Kontrakten
Veidekkes kontrakt med Norges Varemesse gjelder administrasjon av alle byggearbeider på Lillestrøm blant annet grunnarbeider, betongarbeider og rigg for alle side- og underleverandører fram til ferdigstillelse 1. juli 2002. Kontrakten omfatter også 6.000 m3 betong.

– Vi er godt tilfreds med at Veidekke som en norsk entreprenør ga det beste tilbudet på pris og kvalitet, sier administrerende direktør i Norges Varemesse Stig Nitter Foss.


Norges Varemesse
Den nye varemessa blir på totalt 50.000m2 medberegnet 30.000m2 utstillingslokaler. Budsjettet inklusive kjøp av tomt og tjenester er på 902 millioner kroner. Byggearbeidene har en entrepriseverdi på 580 millioner kroner.


– Med den nye varemessen på Lillestrøm får vi betydelig større hallarealer på ett plan enn det vi har i dag, sier Nitter Foss. – Det gir oss muligheten til å arrangere store konferanser kombinert med omfattende utstillinger, sier han.


Konseptet på den nye varemessen er det samme som brukes ellers i Europa der det satses på å kombinere store konferanser og messer med "events".


Sjølyst
På den gamle varemessetomta på Sjølyst skal OBOS og Veidekke bygge 500 nye boliger. Det planlegges også 40.000m2 næringsarealer, hovedsakelig kontorer og butikker. Sjølyststranda, som prosjektet heter, har en unik plassering mot fjorden, og det er planlagt et miljølokk over E18. Lokket vil bety mye for å bedre luft- og støykvaliteten, og vil samtidig gi bilfri utsikt mot Bestumkilen.


For nærmere informasjon ta kontakt med:

Administrerende direktør i Norges Varemesse Stig Nitter Foss, tlf. 22 43 91 00
Prosjektleder i Veidekke, Regional Entreprenør, Nils Hæstad, tlf. 976 89 791
Prosjektutvikler i Veidekke, Divisjon Eiendom, Bjørn Lind,
tlf. 21 05 77 56 / 950 76 995
Konserndirektør informasjon i Veidekke,
Kai Krüger Henriksen,
tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360

Abonner