Veidekke i Trondheim bygger Lade Entré og Nerby'n

Veidekke Entreprenør AS har startet byggingen av boligprosjektene Lade Entré med 126 leiligheter og det såkalte Nerby'n i Trondheim sentrum med 26 leiligheter. Kontraktssummen på Lade Entré er 94 millioner ekskl. mva. og utbygger er Veidekke Eiendom A/S og EBO- Eiendom A/S. Kontrakten på Nerby'n er på 22 mill. ekskl. mva. med EBO Eiendom A/S som utbygger. Begge prosjekter utføres i totalentreprise.
Lade Entré ligger på tomta hvor Lade Tipro og tidligere Nobø fabrikker holdt til. Industribygget er nå revet, og det bygges leiligheter med størrelser fra 40 m2 til 90 m2 i to til fire etasjer. Leilighetene skal være ferdige i 4. kvartal 2005.


Nerby'n er et meget spesielt boligprosjekt i og med at det er en fortetting og påbygging inne i et eksisterende kvartal nederst i Nordre gate i Trondheim sentrum. Leilighetene bygges inne i et gårdsrom og løftes tre etasjer til værs for å få god lys- og utsiktsforhold.


- En interessant oppgave. Dette blir like spennende som da vi som smågutter bygde hytter i trærne, sier distriktsleder Ståle Brovold.


- Disse kontraktene, sammen med jobben med nytt avfallsforbrenningsanlegg på Rosten, gjør at vi har et meget tilfredsstillende aktivitetsnivå her i Trondheim, sier Brovold.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt


Distriktsleder Ståle Brovold, Veidekke Entreprenør AS,
tlf. 73 82 35 00 / mobil 90 77 28 19
Avdelingsleder Arnfinn Aune, Veidekke Entreprenør AS,
tlf. 73 82 35 00 / mobil 90 77 28 18


Se også
www.nerbyen.no

Abonner