Veidekke i Vestfold med nye kontrakter for 123 mill. kroner

Veidekke Entreprenør AS Distrikt Vestfold har i den siste tiden inngått kontrakter på oppføring av nærings- og boligbygg for til sammen 123 mill. kroner. - Kontraktene er forhandlede totalentrepriser, sier distriktssjef Harald Lausund.
Nærings- og boligbygg, Holmestrand
Ambra Bydelsenter A/S har gitt Veidekke i oppdrag å bygge et kombinert nærings- og boligbygg i Holmestrand sentrum. Kontraktssummen er 35 mill. kroner eks. mva


Bygget er på fem etasjer med et bruttoareal på 3.600 kvadratmeter. Boligdelen med 12 leiligheter er lagt til 4. og 5. etasje. Næringslokalene er blant annet leid ut til Nord Jarlsberg Politidistrikt og Ligningsetaten. Arbeidene er nettopp igangsatt og skal være avsluttet til 1. januar 2006.


Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse til:
Byggherrens kontaktperson: Svein Olsen, tlf. 33 13 84 50
Prosjektleder for Veidekke Entreprenør AS, Harald Linnestad, tlf. 33 30 79 79


Nærings- og boligbygg, Nøtterøy
For Inter Eiendom A/S skal Veidekke bygge et kombinert bolig- og næringsbygg på Hjemseng i Nøtterøy kommune. Bygget er på tre etasjer med til sammen 2.250 kvadratmeter. Næringslokalene skal inneholde Kiwi dagligvarebutikk, og i 2. og 3. etasje blir det 12 leiligheter.


Kontraktssummen er 23 mill. ekskl. mva. Arbeidene starter opp i desember og skal være fullført til
1. desember 2005.


Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse til:
Byggherrens kontakt personer: Jan Hansen og Roger Strøm, tlf. 33 13 90 70
Prosjektleder for Veidekke Entreprenør A/S, Harald Linnestad, tlf. 33 30 79 79


Boligprosjekt, Nøtterøy
For Veidekke Eiendom A/S skal det bygges nye boliger på Foynland i Nøtterøy kommune. Kontraktssummen er 65,3 mill. kroner ekskl. mva.


Boligprosjektet er på i alt 57 leiligheter fordelt på syv bygningskropper. Totalarealet er på ca 6.600 kvadratmeter. inklusive parkeringskjeller. Leilighetene har størrelser fra 57 til 144 kvadratmeter. Arbeidene er igangsatt og skal ferdigstilles til 1. februar 2006.


Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse til:
Byggherrens kontaktperson: Rune Gjerden, tlf. 33 30 79 79
Prosjektleder for Veidekke Entreprenør AS, Pål Rogne-Renna, tlf. 33 30 79 79

Abonner