Veidekke i Vestfold med nye kontrakter for 94 mill. kroner

Report this content
Veidekke distrikt Vestfold har inngått nye kontrakter for til sammen 94 mill. kroner. De nye kontraktene gjelder bygging av Oserød skole og rehabilitering av Hårkollhallen på Nøtterøy.
Nøtterøy kommune har gitt Veidekke i oppdrag å bygge 3-parallell barneskole på Oserød. Bygget føres opp i totalentreprise, og har et areal på ca. 6.200 m2 i to etasjer. Arbeidene på byggeplassen igangsettes i januar 2003, og arbeidene skal være ferdigstilt den 31. mai 2004.


I forbindelse med utbyggingen av Oserød skole skal Veidekke også rehabilitere Hårkollhallen, som ligger på nabotomten til den nye skolen. Rehabiliteringen av idrettshallen utføres som hovedentreprise og arbeidene skal ferdigstilles innen 31. juli 2004.


Totalt utgjør arbeidene med Oserød skole og Hårkollhallen ca. 94 mill. kroner ekskl. merverdiavgift.


For nærmere opplysninger vennligst kontakt: 


Distriktsleder Harald Lausund,
tlf. 33 30 79 63, mobiltlf. 915 53 140
Prosjektleder Pål Rogne-Renna,
tlf. 33 30 79 62, mobiltlf. 915 79 244

Abonner