Veidekke-kontrakter på Stokke Senter

Veidekke Entreprenør AS har fått to kontrakter i forbindelse med ombyggingen av Stokke Senter i Stokke i Vestfold. Samlet kontraktssum er ca. 88,5 mill. kroner ekskl. mva.


Den ene kontrakten er inngått med Stokke Senter AS, og omfatter utvidelse av eksisterende kjøpesenter med ca. 3.000m2, med tilhørende parkeringskjeller.


I det samme prosjektet skal det bygges 42 leiligheter med tilhørende parkeringskjeller. Utbygger er Sandefjord Boligbyggelag AL. Begge kontraktene er totalentrepriser.


Arbeidene igangsettes etter påske i år, og skal etter planen ferdigstilles august 2008.


For nærmere opplysninger kontakt:


Prosjektutvikler Hans Rygh, Profier AS, tlf 66 79 99 00
e-post; hans.rygh@profier.no


Distriktsleder Rolf C. Andersen, Veidekke Entreprenør AS, tlf. 33 30 79 79 / 906 68576
e-post; rolf-christian.andersen@veidekke.no


VEIDEKKE ASA
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.350 ansatte og en omsetning på 16,4 milliarder kroner (2006). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 15 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner