Veidekke leder fortsatt an i klimarapportering

Report this content

Veidekke har for andre år på rad fått toppkarakteren A for sitt arbeid med klimarapportering. Det er den internasjonale organisasjonen CDP som vurderer hvordan selskaper over hele verden rapporterer om sitt arbeid for å redusere utslipp av klimagasser.

– Veidekke arbeider målrettet for å redusere klimafotavtrykket fra virksomheten og legge til rette for det grønne skiftet. Toppkarakter fra en anerkjent og uavhengig organisasjon som CDP bekrefter at vi er på rett vei, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

Bygg og anlegg står tradisjonelt bak store klimautslipp og omtales gjerne som 40%-bransjen. Med utgangspunkt i FNs togradersmål satte Veidekke i 2015 mål om å redusere klimagassutslippene fra egen virksomhet med 50 % innen 2030 og 90 % innen 2050. 

Blant tiltakene som har redusert utslippene fra virksomheten, er innføring av fossilfrie byggeplasser og gradvis elektrifisering av maskinparken. På Ruseløkka skole i Oslo gjennomfører Veidekke også et pilotprosjekt med mål om helt utslippsfri byggeplass. Andre tiltak som har hatt stor effekt, er bruk av biomasse som energibærer i asfaltproduksjon, overgang til lavtemperaturasfalt samt økt gjenbruk i asfaltproduksjonen.

CDP Climate Change (tidligere Climate Disclosure Project) er en internasjonal organisasjon som arbeider med å støtte bedrifter og myndigheter i å måle og styre risiko knyttet til klimaendring, vannressurser og avskoging. I 2019 vurderte CDP over 8000 bedrifter over hele verden til karakterer fra A (best) til D (dårligst), etter hvor effektivt de takler klimaendringer og avgir opplysninger om sin miljøpåvirkning. Blant de 178 selskapene på organisasjonens A-liste, er kun en håndfull norske.

Se cdp.net for mer informasjon om vurderingen og oversikt over alle selskapene på A-listen.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Hege Hansesveen, miljørådgiver Veidekke ASA, hege.hansesveen@veidekke.no, +47 957 75 381
Ane Sangnes, kommunikasjonssjef Veidekke ASA, +47 938 82 336

Veidekkes pressebilder

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Multimedia

Multimedia