Veidekke med beste tilbud på stort samferdselsoppdrag

Veidekke Entreprenør har levert beste tilbud for bygging av ny E6 Arnkvern-Moelv. Veidekkes tilbud var på NOK 2,043 milliarder, som er 106 millioner lavere enn byggherrens makspris. I tillegg til å ha levert laveste tilbud, har Veidekke Entreprenør scoret best på byggherrens kriterier for kvalitet.

Veistrekningen er på 24 kilometer. Strekningen Arnkvern - Brumunddal ferdigstilles sommeren 2020, mens strekningen Brumunddal - Moelv skal stå klar sommeren 2021. I konkretiseringsfasen skal Veidekke Entreprenør presentere sin plan for kontraktarbeidet og måloppnåelsen. Kontrakten planlegges signert 3. oktober 2017.

Med seg som rådgivere har Veidekke Sweco og Aventi.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Finansdirektør Jørgen Michelet, mob +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no
Konserndirektør Lars Erik Lund, mob 413 31 369, lars.lund@veidekke.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner, og om lag halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner