Veidekke med et sterkt første halvår

Veidekkes resultat etter første halvår viser en bedring på 150 mill. kroner sammenlignet med fjoråret. - Det mest gledelige ved den positive resultatutviklingen er at den gjelder så å si alle deler av konsernet og at mye kan tilskrives interne forbedringsprosesser, sier konsernsjef Terje R. Venold. - Men la meg også legge til at det gode markedet og markedsutsiktene både for eiendomsutvikling og entreprenørvirksomhet er en god hjelp på veien.
Resultatet for 2. kvartal ble på 175 mill. kroner, og sammen med et godt første kvartal bidrar dette til et sterkt første halvår for Veidekke. Det er eiendomsvirksomheten som har den største resultatfremgangen, men også for aktivitetene innen entreprenør og industri er resultatene gode.


- Det er ingen tvil om at virksomheten i Norge fortsatt har den største fremgangen, men det er tilfredsstillende å se at også våre aktiviteter i Danmark og Sverige kan vise til en positiv utvikling, sier konsernsjef Terje R. Venold. - Vi er også meget tilfreds med å se at ordrereserven nå har passert 10 milliarder kroner. Med vår sterke finansielle stilling føler vi oss godt rustet for tiden fremover, legger Venold til.


Veidekkes samlede omsetning første halvår endte like under 7 milliarder kroner med et resultat før skatt på 214 millioner kroner. Konsernets samlede ordrereserve er på 10,5 milliarder kroner, som er en økning på 15 % fra årsskiftet.


Det gode boligmarkedet er naturlig nok den viktigste årsaken til fremgangen innen eiendomsutvikling, og med oppstart av eiendomsvirksomhet også i Danmark er Veidekke nå en stor aktør på dette markedet i alle de tre skandinaviske land. Totalt har Veidekke ved utgangen av første halvår 2.150 boligenheter under produksjon, hvorav hele 1.950 er solgt. Man forventer en viss utflating av prisnivået på boliger i sentrale strøk i Norge, mens markedene i Sverige og Danmark vil holde seg.


Også på entreprenørsiden er markedsutsiktene relativt gode i alle de tre skandinaviske landene.


- Vår viktigste utfordring fremover blir å sikre at vi ikke hviler på laurbærene, sier konsernsjef Venold. - Gjennom involvering av våre ansatte skal vi fortsette arbeidet med å øke produktiviteten, bedre driften og kvaliteten i gjennomføringen av hvert enkelt prosjekt, og holde fokus på risikostyring. Det er på den måten vi kan styrke og videreutvikle vår relasjon til våre kunder og skape trygge og langsiktige arbeidsplasser, avslutter Venold.


Det vises for øvrig til styrets rapport for 2. kvartal 2005 som er vedlagt denne pressemeldingen.


Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Konsernsjef Terje R. Venold,
tlf. 21 05 77 01 / 905 82 323
Konserndirektør Økonomi/Finans, Arne Giske,
tlf. 21 05 77 80 / 905 89 526
Finansdirektør Jørgen G. Michelet,
tlf. 21 05 77 22 / 917 43 856
Konserndirektør Kommunikasjon, Kai Krüger Henriksen,
tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360

Abonner

Dokumenter og linker