Veidekke med god start på året

Resultatene etter første kvartal viser en gjennomgående god utvikling for hele Veidekke konsernet. - Skal noe enkeltresultat trekkes frem etter første kvartal, må det være det gode resultatet fra vår eiendomsvirksomhet, sier konsernsjef Terje R. Venold. - Vi har nå 2.150 boliger i produksjon, og av disse er hele 1.950 allerede solgt.
Det er imidlertid flere elementer i Veidekkes kvartalspresentasjon som er positive for den videre utvikling. Konsernets samlede ordrereserve har økt i første kvartal, og er nå på 9,5 milliarder kroner, og utsiktene er gode i de skandinaviske land.


I tillegg til fremgangen for eiendomsvirksomheten viser entreprenørvirksomheten i Norge fortsatt god utvikling. Her har ordrereserven økt med 1 milliard kroner fra tilsvarende periode i fjor. Når veksten i omsetning og resultat ikke viser samme økning, har det sammenheng med at man, etter et meget sterkt fjerde kvartal i 2004 med avslutning av mange store prosjekter, nå har et stort antall nye prosjekter under oppstart. Dette gir seg utslag både i volum og et noe forsiktigere resultatuttak.


For entreprenørvirksomheten i Danmark fortsetter den positive utviklingen fra siste halvår i fjor med økt aktivitet både innen boligbygging og anleggsvirksomhet. Effekten av omstillingene i Jylland har gitt resultater selv om markedet her fremdeles er tungt.


For den svenske entreprenørvirksomheten går utviklingen som forventet. Virksomheten i Göteborg, og byggvirksomheten i Stockholm har en stabil utvikling. Aktivitetene i Skåne viser fortsatt bedring, mens anleggsvirksomheten i Øst-Sverige preges av at et større prosjekt ikke gir bidrag.


- Med god uttelling på tildeling av asfaltkontrakter for Statens vegvesen, er det grunn til å se positivt på mulighetene også for vår industridivisjon, sier konsernsjef Venold. - Denne virksomheten har av naturlige årsaker liten aktivitet i første kvartal.


- Med første kvartal bak oss gir de positive mulighetene både motivasjon og stimulans til hele organisasjonen, sier Venold. Vår felles oppgave nå er å sikre at vi alle holder fokus på kvalitet, gjennomføringsevne og kostnadsutviklingen. Ingen ting er nemlig enklere enn å legge på seg økte kostnader i gode tider, avslutter konsernsjef Venold.


Det vises for øvrig til styrets rapport for 1. kvartal 2005 som er vedlagt denne pressemeldingen.


Eventuelle spørsmål kan rettes til:


Konsernsjef Terje R. Venold,
tlf. 21 05 77 01 / 905 82 323


Konserndirektør Økonomi/Finans, Arne Giske,
tlf. 21 05 77 80 / 905 89 526


Finansdirektør Jørgen G. Michelet,
tlf. 21 05 77 22 / 917 43 856


Konserndirektør Kommunikasjon, Kai Krüger Henriksen,
tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360

Abonner

Dokumenter og linker