Veidekke med knalltall etter første halvår

Veidekke forbedret halvårsresultat med over 100 mill. NOK sammenlignet med første halvår 2005. - Vi har fremgang i alle enheter og i alle tre land, sier konsernsjef Terje R. Venold. - For den samlede norske virksomheten nådde vi en resultatmargin på 6,5 % i andre kvartal, noe vi er meget tilfreds med. Men gledelig er det også å se at annet kvartal viste en meget positiv resultatutvikling i Danmark og Sverige, legger Venold til.
 
Veidekkes omsetning i annet kvartal endte på 4 023 MNOK (3 983 MNOK i fjor), mens den for første halvår var 7 286 MNOK (6 853 MNOK i fjor). Konsernets ordrereserve er ved inngangen til tredje kvartal på 12 308 MNOK, mot 10 902 MNOK ved årsskiftet og 10 536 MNOK på samme tidspunkt i fjor.


Gjennomgående har Veidekke høy aktivitet innenfor alle områder. Den samlede entreprenørvirksomheten har en vekst på nesten 13 % sammenlignet med fjoråret, og ordrereserven er nå 17 % høyere enn på samme tidspunkt i fjor. - Vi fokuserer på lønnsomhet fremfor vekst, men den relativt sterke økningen kommer som følge av et godt marked og høy aktivitet, sier konsernsjef Terje R. Venold. - Så lenge vi ser at resultatutviklingen kontinuerlig blir bedre, er vi tilfreds, avslutter han.


Det gode boligmarkedet i alle de tre skandinaviske landene er også et viktig element i den sterke resultatutviklingen, ikke bare gjennom et godt boligsalg, men også ved de positive synergier som er mellom entreprenør og eiendomsutvikling. Veidekke har nær 1.700 boliger i produksjon i de tre landene og kun fem ferdige boliger som ikke er solgt.


Norge
Det er flere områder som bidrar til de gode resultatene i den norske delen av konsernet for andre kvartal. Entreprenørvirksomheten oppnådde en omsetningsvekst på 14 % og bedrede marginer. Byggevirksomheten har meget høy aktivitet, og innen anlegg er utviklingen også positiv. For eiendomsutvikling fortsetter den gode utviklingen, men de relativt høye tomteprisene i sentrale strøk har ført til noe lavere produksjon. For industrivirksomheten er det også fremgang, selv om volumet innen asfalt er noe lavere enn i samme periode i fjor.


Danmark
Den samlede danske virksomheten hadde fremgang i kvartalet, med en omsetningsvekst på
17 % og med en tilsvarende positiv resultatøkning. Spesielt byggvirksomheten viser en sterk utvikling, og andelen av direkte utviklede kontrakter og partneringavtaler er stadig økende. For den relativt nystartede Eiendomsutviklingsvirksomheten er fremgangen meget positiv, både i omsetning og resultater.


Sverige
Virksomhetene i Sverige viser en stabil utvikling. Omsetningen økte fra 358 MNOK i annet kvartal i fjor, til 451 MNOK i år. Underskuddet på 0,4 MNOK fra samme periode i fjor, er snudd til et overskudd på 21 MNOK. Entreprenørvirksomheten har økt omsetningen med
10 % i annet kvartal. Aktivitetene knyttet til boligbygging øker mest, mens kapasitetsutbygging innen anlegg trekker resultatene noe ned.


I Vest-Sverige vil Veidekke overta virksomheten til SBS Entreprenad i august. SBS hadde en omsetning i 2005 på 482 MSEK og har god lønnsomhet. Dette vil bidra til en viktig markedsmessig komplettering og gjøre den samlede virksomheten til en av de ledende i Göteborgsregionen.


Det vises også til styrets rapport for annet kvartal 2006, som er vedlagt denne pressemeldingen.


Eventuelle spørsmål kan rettes til:
 
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf 21 05 77 01 / 905 82 323
Konserndirektør Økonomi/Finans, Arne Giske, tlf 21 05 77 80 / 905 89 526
Finansdirektør Jørgen G. Michelet, tlf 21 05 77 22 / 917 43 856
Konserndirektør Kommunikasjon, Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 905 19 360


VEIDEKKE ASA

Abonner

Dokumenter og linker