Veidekke med kontrakt på gjenoppbygging av Østersund Ungdomsskole

Veidekke ASA har skrevet kontrakt med Fet kommune om gjenoppbygging av Østersund Ungdomsskole etter brannen i 1999. Kontraktssummen er på 76,4 millioner kroner eks. mva.
Kontrakten omfatter nybygg på til sammen ca. 3.460 kvadratmeter og rehabilitering av ca. 2.670 kvadratmeter. Byggearbeidene tar til 15. juli 2002, og ferdigstillelse er satt til 5. august 2004.


Kontrakten gjennomføres som en totalentreprise, og med Veidekkes datterselskap SEBY AS som utførende entreprenør.


For nærmere informasjon vennligst kontakt:


Daglig leder Per Inge Linnerud, SEBY AS,
tlf 64 83 87 12, mobil 908 44 688
Prosjektleder Bjørn Ove Liavaag, SEBY AS,
tlf 64 83 87 05, mobil 906 935 77

Abonner