Veidekke med ny anleggskontrakt i Sverige


Kontraktssummen er på ca. 129 mill. SEK ekskl. merverdiavgift.
Kontrakten omfatter en ny strekning på vei 27 mellom Kråkered og Aplared, etappe 2, sør for Borås. Arbeidet består i bygging av 6 km tre-felts vei samt bygging av åtte bruer, hvorav en stålbro. De øvrige er betongbjelkebroer, platebroer og kulverter.


- Vi har nå seks kontrakter under utførelse for Vägverket ,og den største er arbeidene som pågår på E6. Denne nye kontrakten er med på å sikre sysselsettingen for våre dyktige anleggsarbeidere, sier adm. direktør Ivan Alexandersson i Veidekke Construction AB, Vecon.


Kontrakten skal utføres i samarbeid med Veidekke Entreprenør AS i Norge.  Arbeidene settes i gang i august 2003 og skal være avsluttet til 15. september 2005.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt


Adm. direktør Ivan Alexandersson, Veidekke Construction AB, Vecon,
telefon +46 31 707 19 50


Prosjektleder Jarle Røe, Veidekke Entreprenør AS,
telefon 21 05  74 89

Abonner