Veidekke med ny kontrakt i Oslo:

Veidekke har fått kontrakt på rehabilitering, ombygging og bygging av nye lokaler på Manglerud Senter. Kontraktsummen er på 100 millioner kroner.


SATS
En del av prosjektet omfatter ombygging av det tidligere Manglerudhuset fra samfunnshus og selskapslokaler til moderne treningslokaler for SATS-kjeden. Det er lagt nytt mellomdekke på totalt 170 kvadratmeter i storsalen for å utnytte den store takhøyden. Det skal videre bygges nytt inngangsparti i glass og aluminium.

I forbindelse med ombyggingen har det vært en del asbestsanering. Det er også renset og sortert tegl etter riving av flere vegger. Denne steinen er brukt til gjenmuring av utsparinger og dører.


- Vi har fjernet asbestholdig gulvbelegg og sanert rundt 70 asbestholdige rørbend, sier prosjektleder Helge Hansesveen.
- Det er restriksjoner på støy- og støvforurensende arbeid som pigging og kraftig boring. Av hensyn til butikkene kan vi bare gjøre dette fra klokken sju om morgenen og fram til de åpner klokken 10.

SATS tar i bruk sine nye lokalene i løpet av januar 2001.Kjøpesenteret
Totalt skal det bygges nye arealer på 3.400m2. Over første etasje blir det nytt gulv av hulldekker, videre skal det etableres nytt inngangsparti i to etasjer. Annen etasje i den eksisterende delen blir utvidet med 870 m2. Det kommer også et nytt tilbygg i to etasjer som blir fundamentert til fjell. De nye lokalene skal gjøres innredningsklart for leietakerne, og vil bli brukt som midlertidige lokaler for de butikkene som må flytte under anleggsperioden.


De nye fasadene består av bindingsverk, forblendet med murverk, glass og aluminium. Det skal også bygges nytt glasstak på ca. 700 m2 I tillegg kommer det nytt varemottak og søppelrom. Videre skal det flyttes og skiftes to rulletrapper, bygges ny heis og settes opp nye trapper og adkomster. Det tekniske anlegget skal også oppgraderes for hele senteret.


- Det som gjør denne jobben spesiell, er at vi skal arbeide i et kjøpesenter som holder åpent i hele anleggsperioden. Det gjør at vi må fokusere spesielt på sikkerhet og miljø for leietakere og brukere, sier Hansesveen.


For mer informasjon ta kontakt med:

Prosjektleder i OBOS forretningsbygg, Carl Birkeland, tlf. 22 86 57 55 / 901 18 349
Prosjektleder i Veidekke ASA, Helge Hansesveen, tlf. 22 75 90 23 / 951 43 722

Abonner