Veidekke med ny Opera-kontrakt

Statsbygg har i dag inngått kontrakt med Veidekke Entreprenør AS om oppføring av bærekonstruksjonene, eller råbygget til det nye Operahuset.

Kontrakten er inngått etter forhandlinger i forlengelsen av den åpne anbudskonkurransen. Som kjent var det kun Veidekke Entreprenør AS som innleverte anbud.


Kontraktssummen er på ca. 246 millioner kroner inklusive merverdiavgift.


Dette er den andre store kontrakten Veidekke har fått for Statsbygg på den nye operaen i Bjørvika. Den første kontrakten, som omfattet grunn- og fundamenteringsarbeidene, har en verdi på ca. 207 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Arbeidene med den første kontrakten pågår fortsatt og vil gå parallelt med byggingen av råbygget fram mot mars 2005. Arbeidene med råbygget vil starte ca. 1. september og skal være ferdigstilt 29. august 2005. Dette er i tråd med Statsbyggs fremdriftsplan for prosjektet.


Ved kontraktsundertegningen fremhevet konsernsjef Terje R. Venold det gode samarbeidet som er etablert i prosjektet, og la heller ikke skjul på at Veidekke opplever oppdraget som faglig utfordrende.


Arbeidene med den nye kontrakten omfatter blant annet ca. 10.000 m3 plasstøpt betong samt omfattende arbeider med hulldekker og stålarbeider.
 
For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:


Regiondirektør Harald Sangnes, Veidekke Entreprenør AS,
telefon 21 05 74 65, mobil 911 28 363


Prosjektleder Nils Hæstad, Veidekke Entreprenør AS,
telefon 22 17 04 02, mobil 976 89 791
Bilde fra kontraktssigneringen vedlagt.
Administrerende direktør i Statsbygg, Øivind Christoffersen (til venstre) og konsernsjef i Veidekke, Terje R. Venold.

Abonner