Veidekke med nye kontrakter i Nord-Norge for 126 mill. kroner

Report this content
Veidekke i Nord-Norge har i høst inngått nye kontrakter for til sammen 126 mill. kroner. De nye kontraktene spenner fra boligbygging til forretningsbygg, og geografisk fra Tromsø i nord til Rørvik i sør.
Bertheustorget i Harstad
Veidekkes datterselskap UNI-Bygg bygger nytt kjøpesenter i Harstad sentrum for Nordic Hotellene AS. Bygget har et kjøpesenter på 6200 m2 i to etasjer og sosiale rom i tredje etasje. Prefab-elementer fra Veidekkes datterselskap Block Berge Bygg utgjør råbygget. I kontrakten inngår en omfattende rehabilitering i og med at bygget blir liggende inntil havneområdet og blir integrert i eksisterende bebyggelse. Prosjektet er igangsatt og ferdigstilles i november 2003. Kontrakten er en totalentreprise på 47 mill. kroner.
 
Rørvik Torg
UNI-Bygg har fått kontrakt på nytt kjøpesenter i kombinasjon med 12 leiligheter på Rørvik. Utbygger er et eiendomsselskap, Rørvik Torg AS. Kjøpesenteret blir på ca. 3.500 m2 i to etasjer med Hakongruppen som den dominerende i første etasje. Råbygget leveres av Block Berge Bygg. Prosjektet igangsettes i desember og ferdigstilles i desember 2003. Kontrakten er en totalentreprise på 36 mill. kroner.
 
Fauske Helsetun
Veidekkes avdeling på Fauske starter i disse dager bygging av et nytt helsetun for Fauske kommune i Fauske. Det er et tradisjonelt bygg i tre etasjer pluss loftetasje som skal innredes for 30 sykehjemsplasser. Kontrakten er en totalentreprise som utføres i 50/50 arbeidsfelleskap med Fauskebygg. Veidekkes andel av kontrakten er 21 mill. kroner. Arbeidene skal være avsluttet i desember 2003.


Strandkanten i Tromsø
Veidekke er i 50/50 arbeidsfelleskap med Nord-Tre i gang med å bygge omsorgsboliger for Veidekke Eiendom i Tromsø. Det skal bygges 49 omsorgsboliger i fire etasjer, til dels med noe parkeringsareal i underetasjen. Bygget oppføres på tradisjonelt vis med stål bæring, hulldekk som etasjeskille og trekledning. Arbeidene ferdigstilles i desember 2003 og Veidekkes andel av denne totalentreprisen er på 22 mill. kroner.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt distriktsleder Jon Sørby, mobiltlf. 901 34 254.

Abonner