Veidekke med nye oppdrag for 100 mill. kroner i Follo

Veidekke har fått nye oppdrag i Follo regionen for ca. 100 millioner eksklusive mva. i løpet av siste måned. Størst er Ullerud sykehjem for Frogn kommune på 53 mill. kroner.
Denne kontrakten gjelder bygging av 35 boenheter med en samlet grunnflate på 3.100 m2. Arbeidene får oppstart i månedsskiftet juli/august og skal ferdigstilles til oktober neste år.


Toyota på Ski skal inn i nytt bygg, og har gitt byggeoppdraget til Veidekke. Kontraktssummen er på 18 millioner. Arbeidene settes i gang i begynnelsen av juli, og det nye bygget skal være ferdig til mars 2004.


For Toppenhaug BRL i Oppegård kommune skal det bygges 12 to-roms leiligheter til 11 mill. kroner. Oppdragsgiver er Follo BBL. Oppstart i juni/juli med ferdigstillelse til mars 2004.


Videre er det skrevet kontrakt på tilbygg for Stavanger Rørhandel på Vestby for 12 mill. kroner og Rekkevik i Ski, som består av fem boliger (modulbygg) med en kontraktsverdi på 6 mill. kroner. Disse prosjektene har også oppstart i juni/juli med en byggetid på henholdsvis syv og tre måneder.


For nærmere opplysninger vennligst kontakt:
Distriktsleder Per-Inge Heen, Veidekke Entreprenør AS,
tlf. 64 97 47 00

Abonner