Veidekke med nye oppdrag for 86 millioner kroner

DIVISJON BYGG MED NYE PROSJEKTER I OSLO OG JESSHEIM


I Oslo skal det bygges omsorgsboliger, og på Jessheim ny skole.


Østerdalsgata
For Østerdalsgata 7 AS på Vålerenga skal det bygges en boligblokk med omsorgsboliger tilpasset behov innen psykiatrien. Blokken blir på seks etasjer med parkeringskjeller samt takterrasse. Prosjektet har et bruttoareal på 2.640 m2. Byggestart var 15. mai, og ferdigstillelse er 15. mars 2001. Kontraktsummen er 26 millioner kroner.


Jessheim
På Jessheim skal Veidekke bygge skolebygg på Skogmo. Skolen skal huse 1. - 7. klasse, helsestasjon, gymsal og utomhusanlegg. Byggherre er Ullensaker kommune. Bestilling foreligger, og kontrakt er forventet i begynnelsen av juni. Jobben er på ca 60 millioner kroner. Byggestart er i mai i år, med ferdigstillelse i august 2001.

Abonner