Veidekke med oppkjøp i Syd-Sverige


De fire selskapene har en samlet omsetning på om lag SEK 270 mill. og 230 ansatte, og har en betydelig entreprenørvirksomhet i Skåne. Resultatmarginen før skatt har hittil ligget på et nivå på tre prosent. Virksomhetsområdet er tilbygg, ombygging, reparasjoner og vedlikehold av bygninger. Gjennom selskapet Tullberg Entreprenad AB, som er lokalisert i Helsingborg, gjennomføres også mindre anleggsprosjekter. I tillegg utfører denne enheten vedlikeholdsoppdrag på veier og gater for stat og kommuner. Veidekke ønsker å videreutvikle virksomheten innenfor nyproduksjon av bygninger både for selskapenes nåværende, faste kunder og for andre kunder i området.

 
- Dette ervervet gjør at vi får en positiv og rask etablering i Skåne-regionen. Vi overtar en virksomhet med lange tradisjoner, med en dyktig og kundefokusert ledelse og en betydelig kompetanse, og vi ønsker å videreutvikle virksomheten til et ledende bygg- og anleggsfirma i regionen," sier konsernsjef Terje R.Venold.

 
"Dette oppkjøpet gir Veidekke markedstilgang til de større bygg- og anleggsoppdrag som kommer i Øresundregionen, og gir mulighet for en effektiv utnyttelse av den kompetanse og kapasitet vi har både hos Hoffmann i København og i Veidekkes andre enheter i Sverige, sier konserndirektør Ole Arnfinn Opsahl som leder Veidekkes virksomhet i Sverige.

 
Veidekke ønsker å drive virksomheten i Skåne som et heleid og selvstendig aksjeselskap. Nåværende eier og leder, Lennart Knutsen, har forpliktet seg til å fortsette som leder av selskapet i fem år. Kjøpet gjøres gjeldende fra og med 27. mai etter en finansiell, juridisk og økonomisk due diligence-prosess.

 
For mer informasjon, ta kontakt med:

 
Konsernsjef i Veidekke Terje R. Venold, tlf. + 47 21 05 77 01 / 905 82 323
Konserndirektør Ole Arnfinn Opsahl, tlf. +47 21 05 74 49 / 909 78 568
Verkställande Direktör Lennart Knutsson, tlf + 46 46199400 / +46 703743550
Direktør Torben Bjørk Nielsen, Hoffmann tlf. +45 4329 9300/ +45 21299300
VEIDEKKE ASA

Abonner