Veidekke med Steen & Strøm-kontrakter for 266 mill. kroner

Veidekke Entreprenør AS har nylig inngått en kontrakt med Steen & Strøm Norge AS på utbygging av kjøpesenteret Down Town i Porsgrunn. Det er også inngått kontrakt med Steen & Strøm eiendomsforvaltning AS på utvidelse av Farmandstredet i Tønsberg. De to kontraktene har en verdi på til sammen 266 mill. kroner eksklusive mva.
Down Town, Porsgrunn
Down Town er Telemarks største kjøpesenter. Her skal det bygges et nytt parkeringshus med plass til 340 biler, og det skal etableres et nytt inngangsparti med tilhørende nye forretninger. I tillegg skal det gjøres en rekke tiltak i det eksisterende senteret. Blant annet skal fellesarealet fornyes med utskifting av fliser på gulv, det skal bli ny belysning i fellesarealene og butikkfasadene skal moderniseres. Hovedtorget i senteret vil også få en ansiktsløfting.


Forberedende arbeider starter umiddelbart og gravemaskinene begynner så snart alle offentlige godkjennelser er på plass. Arbeidene i det eksisterende senteret vil i hovedsak bli utført i 2006, mens P-huset med de nye arealene skal stå ferdige til julehandelen i år. Endelig ferdigstillelse av alle arbeidene vil være i løpet av 2. kvartal 2006. Kontrakten er på 93 mill. kroner ekskl. mva.


- Vi har jobbet med prosjektet i lang tid og er svært godt fornøyd med at vi nå kan starte. Denne kontrakten vil også gi rundt 35-40 arbeidsplasser for lokale bedrifter, sier distriktsleder Trond Karlsen i Veidekke Entreprenør.


Farmandstredet, Tønsberg
Utvidelsen av Farmandstredet blir på nærmere 20.000 m2 som bygges på tomten der VKT's bussterminal ligger i dag. Ferdig utbygd vil prosjektet inneholde ny moderne bussterminal, kjøpesenter i to etasjer og en etasje med parkering. Nybygget  knyttes tett sammen med det eksisterende kjøpesenteret og byggene vil dermed fremstå som en enhet. Prosjektet er utviklet i nært samarbeid mellom Steen & Strøm Norge AS og Veidekke Entreprenør AS.


- Kontrakten er av stor betydning både for Veidekke Entreprenør og for våre underleverandører, sier distriktsleder Harald Lausund.


Byggestart er planlagt til 1. mars 2005, med flytting av VKT's bussterminal til Jernbanegaten. Grunnarbeidene starter 1. april under forutsetning av at alle offentlige tillatelser er på plass. Kontrakten skal ferdigstilles til 1. oktober 2006 og er på 173 mill. kroner ekskl. mva.


For nærmere opplysninger om kontraktene, vennligst kontakt:


Teknisk direktør Tryggve Postmyr, Steen & Strøm Norge AS, mobiltelefon 922 43 636
Regionssjef Haavard Skare, Steen & Strøm Norge AS
(Down Town), mobiltelefon 911 86 616
Senterleder Ronny Strømnes (Farmandstredet),
mobiltelefon 900 55 434


Distriktsleder Trond Karlsen, Veidekke Entreprenør AS
(Down Town), mobiltelefon 906 15 930
Prosjektleder Roger Dreyer, Veidekke Entreprenør AS
(Down Town), mobiltelefon 907 36 632
Distriktleder Harald Lausund Veidekke Entreprenør AS (Farmandstredet) mobiltelefon 915 53 140
Prosjektleder Rune Fossland, Veidekke Entreprenør AS (Farmandstredet), mobiltelefon 901 66 480
Prosjektutvikler Roar Kristiansen Veidekke Entreprenør AS (Farmandstredet)mobiltelefon 908 27 426

Abonner