Veidekke med storkontrakt i København

Et konsortium bestående av Veidekke ASA og Arkil-Novejfa I/S har fått kontrakt på anleggsarbeidet for Østamagerbanen, som er tredje fase i utbyggingen av metroen i København. Kontrakten er på 511 millioner DKK, og Veidekkes del utgjør 50 prosent.
Kontrakten omfatter 4,1 km dobbeltspor fra Lergravsparken til flyplassen med fem stasjoner, banearbeider, vei- og banebroer, samt underganger og broer for fotgjengere og syklister. Arbeidene utføres i totalentreprise. Til forskjell fra tidligere entrepriser på Københavns metro omfatter denne kontrakten ikke tunnelarbeider.


Arbeidet starter 1. november 2003 og hoveddelen av anlegget skal være avsluttet ultimo 2005.


Det er en bred, årelang erfaring innenfor anleggsvirksomhet kombinert med tett samarbeid og fokus på partnernes spisskompetanse som har sikret konsortiet kontrakten. Fra Veidekkes side er dette et samspill mellom konsernets danske virksomhet, Hoffmann A/S, og anleggsvirksomheten i Norge. Konsertiepartneren Arkil-Novejfa, som er et samarbeid mellom Ove Arkil A/S og Colas Novejfa A/S, har spesialistkompetanse innenfor fundamentering og baneteknikk. Veidekke representerer spisskompetanse innen betongarbeider, masseflytting og jordarbeider.


- Vi har arbeidet med dette prosjektet i halvannet år, og er meget glade for at samarbeidet har båret frukt. Nå gleder vi oss til å gå i gang, sier regionsdirektør Mogens Hansen i Hoffmann som også er konsortiets styreformann.


For nærmere opplysninger vennligst kontakt:


Direktør Klaus Hansen, Veidekke ASA
tlf. + 47 21 05 78 12, mobil + 47 909 88 267


Regionsdirektør Mogens Hansen, Hoffmann A/S
tlf. + 45 43 29 90 00

Abonner