Veidekke med tall for 3. kvartal: Bedrede resultater og styrket ordrereserveOmsetningen i årets ni første måneder var 7.739 mill. kroner (5.217 mill. kroner). Resultat før finans- og skattekostnader og avskrivninger var 512,0 mill. kroner (445,0 mill. kroner), og resultat før skatt ble 90,2 mill. kroner (123,5 mill. kroner).


Ordrereserven er solid og fortsatt stigende. Ved utgangen av kvartalet var den 6.552 mill. kroner, sammenlignet med 5.833 mill. kroner ved årsskiftet og 4.133 mill. kroner på samme tidspunkt i fjor.


- Jeg vil ikke fremstå som for optimistisk. Det er fremdeles et stykke igjen, men det er godt å registrere bedringen, selv om vi selvsagt ikke er upåvirket av den internasjonale konjunkturutviklingen, sier konsernsjef Terje R. Venold.

Divisjonene Industri og Eiendom har vesentlig bedrede resultater i forhold til fjoråret. Den tradisjonelle entreprenørvirksomheten i Norge ligger imidlertid fremdeles noe etter planen, slik at konsernresultatet for året ikke ventes å bli bedre enn i fjor. For Divisjon Regional Entreprenør har arbeidet med å bedre produktiviteten og organisasjonen ført til enda noen ekstra kostnader i kvartalet.


For øvrig er ordresituasjonen på Vestlandet snudd til det bedre, og det er også en langt lysere situasjon for anleggsvirksomheten.

- Sluttforhandlinger på flere nye kontrakter både i Norge og i Vest-Sverige gjør at ledige ressurser innen anlegg vil være absorbert innen årsskiftet, og det er gledelig å se den positive utviklingen i ordrereserven for hele konsernet, sier konsernsjef Terje Venold.

- Forutsetningen for en fortsatt forbedring blir naturligvis større når vi har en positiv ordresituasjon. Et viktig forhold er også at vi tilstreber en økende fleksibilitet i organisasjonen, ikke minst for å sikre at en høy ordrereserve skal kunne komme hele virksomheten til gode, legger Venold til.


For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Konsernsjef Terje R. Venold,
tlf. 21 05 77 01 / 905 82 323
Konserndirektør Økonomi/Finans, Arne Giske,
tlf. 21 05 77 80 / 905 89 526
Finansdirektør Jørgen G. Michelet,
tlf. 21 05 77 22 / mobil 917 43 856
Konserndirektør Kommunikasjon, Kai Krüger Henriksen,
tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360

Det vises for øvrig til Styrets rapport for 3. kvartal 2001, som er vedlagt denne pressemelding.

Abonner

Dokumenter og linker