Veidekke og AF skal rive og gjenvinne i Stockholm

Veidekke Gjenvinning A/S har sammen med AF Gruppen Industri A/S kjøpt alle aksjene i gjenvinningsbedriften Svensk Kross og Återvinning AB (SKÅAB) i Stockholm. Selskapskjøpet er en videreføring av den virksomhet som drives i Norge gjennom
BA Gjenvinning AS. Selskapets nåværende ledelse vil fortsette, og det forventes en omsetning på ca SEK 20 millioner i 2002.
 
Bakgrunnen for fremstøtet mot det svenske markedet er at selskapet BA Gjenvinning AS, som eies 50/50 av Veidekke Gjenvinning A/S og AF Gruppen Industri A/S, har bygd seg opp til å bli helt dominerende på markedet i Norge. I tillegg til hovedanlegget på Grønmo fyllplass i Oslo, som årlig mottar 100.000 -150.000 tonn tyngre byggavfall, har BA Gjenvinning også klargjort et nett av anlegg i de fleste andre større befolkningskonsentrasjoner i landet.
 
Konseptet baserer seg på utvikling av verdikjeden fra miljøvennlig riving via sortering i fraksjoner, til fornuftig anvendelse gjennom industriell produksjon. Gjenvinningsgraden er
98 prosent.
 
SKÅAB disponerer et område på 400 dekar på et eldre deponi som ligger strategisk til, ca 20 minutter fra Stockholm. Her gjenvinnes i dag stein, betong, asfalt og jord. Blant annet gjennom aktivt engasjement mot rivemarkedet tar man sikte på vesentlig vekst av volumet for gjenvinning. På anlegget er det også kapasitet for deponering av 700.000 tonn masser.
 
"Gjennom BA Gjenvinning har vi også engasjert oss aktivt i produktutvikling, som i tiden fremover vil gi økte muligheter for kvalitetssikker bruk av resirkulert betong i veier, grøfter, betongkonstruksjoner, m.m. Dette vil være et godt utgangspunkt for vekst også i det svenske markedet," sier Ole Skytterholm, adm. direktør i Veidekke Gjenvinning A/S.
 
For nærmere opplysninger vennligst kontakt:
 
Adm.dir. Ole Skytterholm, Veidekke Gjenvinning A/S, tlf. 21 05 50 00 / 916 65 743
Adm.dir. Robert Haugen, AF Gruppen Industri A/S, tlf. 23 03 79 50 / 951 20 097
 
 
VEIDEKKE ASA

Abonner