Veidekke og Murphy Pipelines Ltd skal legge oljeledning over land til Sture

Veidekke er tildelt kontrakten på legging av landdelen av oljerørledningen fra Grane-feltet i Nordsjøen til Sture-terminalen i 50/50 arbeidsfellesskap med det britiske rørleggingsselskapet Murphy Pipelines Ltd. Operatør for Grane-utbyggingen er Norsk Hydro. Kontrakten er en totalentreprise, og kontraktssummen er 137,3 mill. kroner.
1. juni 2003.

Veidekke/Murphy Pipelines' entreprise begynner i den undersjøiske tunnelen som fører rørledningen frem til landfall ved Hjartøy, og fortsetter 7,2 km delvis i tunnel, delvis i terreng fram til Sture-terminalen. Ledningsdiameter er 28 tommer, og rørene skal leveres av Norsk Hydro produksjon. Arbeidsfellesskapet skal utføre prosjektering, bygningsmessig og mekanisk arbeid.

Arbeidet innebærer bruk av teknisk avanserte sveisemetoder, rørleggingsteknologi og materialkontroll.

Prosjektleder for driften er Svein Kr. Hansen og anleggsleder er Trygve Slåke, begge fra Veidekke. I alt vil mellom 40 og 45 ansatte fra Veidekke og Murphy Pipelines være engasjert i arbeidet når produksjonen er på topp.


For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Prosjektleder Per Arne Dahl, Veidekke ASA, telefon 21 05 78 73
Direktør Kevin McGrath, Murphy Pipelines Ltd., telefon 00 44 207 267 4366


Abonner