Veidekke opprettholder gode marginer i tredje kvartal

Årets tredje kvartal endte med en omsetning på 4 mrd. NOK og et resultat på 241 MNOK for Veidekkekonsernet. Lavkonjunkturen har ført til redusert omsetning sammenlignet med samme periode i fjor, men det er flere og flere lyspunkter på veien videre:
- Vi økte resultatmarginen, ordrereserven er fortsatt økende og boligsalget har tatt seg opp i årets tredje kvartal, fastslår konsernsjef Terje R. Venold.
 
Veidekkes omsetning i tredje kvartal ble 3 980 MNOK (5 029 MNOK). Driftsresultatet ble 224 MNOK (335 MNOK), resultatmarginen ble 6,0 (5,2), mens resultat før skatt ble 241 MNOK (263 MNOK). Resultat pr. aksje ble kr 1,30 (kr 1,60). Ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet er på 11,3 mrd. NOK (11,2 mrd. NOK).
 
- For vår samlede virksomhet må årets tredje kvartal sies å være et godt kvartal for Veidekke, selv om omsetningen ble lavere som et resultat av den lavkonjunkturen vi er inne i. Men vår entreprenør­virksomhet oppnår fortsatt sterke marginer, og ordrereserven viser nok et kvartal med økning, hvilket er viktig for farten inn i 2010. I tillegg viser boligsalget også fortsatt fremgang med 100 boliger solgt i Norge og Sverige i dette kvartalet, mot 19 i samme kvartal i fjor, legger konsernsjef Venold til.
 
Entreprenørvirksomhet
Den norske entreprenørvirksomheten er fremdeles hovedmotoren innen området. Tross lavkonjunkturen og en fortsatt redusert omsetning oppnås det gjennomgående meget god lønnsomhet. Det er god drift og resultatmargin i Stockholmsregionen både innen bygg og anlegg, mens resultatene for de øvrige regionene i Sverige er preget av lav ordreinngang i de foregående kvartalene. Den danske virksomheten, Hoffmann, har opprettholdt inntjenings- og resultatnivået fra andre kvartal, selv om markedet fortsatt er svakt. 


Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten ble 2 840 MNOK (3 621 MNOK), og resultatet ble 141 MNOK (184 MNOK).


Eiendomsutvikling
Lav eiendomsproduksjon gir svake resultater, mens boligsalget igjen viser fremgang i Oslo- og Stockholms­området både for ferdigstilte boliger og nye prosjekter. Veidekke solgte i tredje kvartal 48 boliger i Norge, mot 41 i hele 2008. Tilsvarende tall for Sverige viser 52 solgte boliger mot 86 i hele 2008.


Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet endte på 105 MNOK (361 MNOK), og resultatet endte på -12 MNOK (-53 MNOK).


Industri
Det var høy aktivitet i industrivirksomheten i tredje kvartal, med god produksjon og relativt god inntjening innen asfalt, pukk og grus, mens det var en liten nedgang innen gjenvinning. Avsetninger for fremtidige tap innen veivedlikehold på 34 MNOK gir en resultatnedgang sammenlignet med 2008. 


Samlet omsetning for Veidekke Industri ble 1.062 MNOK (1.204 MNOK), og resultatet ble 115 MNOK (147 MNOK). Nedgangen i omsetning kommer av at rive- og maskinentreprenørvirksomheten er overført til Veidekke Entreprenør.
 
HMS
Sykefraværet for alle ansatte i Norge var 5,8 % (5,5 % ). For alle ansatte i Sverige var sykefraværet
3 % (3 %), og i Danmark 2,2 % (2,5 %). H-verdien (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer) for hele konsernet ble 4,9 (5,7) pr. tredje kvartal.


Det vises også til styrets rapport for tredje kvartal 2009 som er vedlagt denne pressemelding.


For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf 21 05 77 01 / 90 58 23 23, terje.venold@veidekke.no
Konserndirektør/CFO Jørgen W. Porsmyr, tlf 21 05 76 44 / 90 75 90 58, jorgen.wiese-porsmyr@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no
 
 
 
VEIDEKKE ASA  
 
 
 
 
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.250 ansatte og en omsetning på 19,4 milliarder kroner (2008). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 18 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner

Dokumenter og linker