Veidekke-selskap bygger Herkules Storhandelssenter i Skien

Veidekkes datterselskap Norske Stålbygg AS har inngått kontrakt med Sektor EiendomsUtvikling om bygging av Herkules Storhandelssenter i Skien. Kontraktssummen er på 95 mill. kroner ekskl. mva.


Prosjektet er en totalentreprise og består av riving, renovering og nybygg av i underkant av 15.000 kvadratmeter. Norske Stålbygg AS har selv tegnet og utviklet prosjektet gjennom nesten tre år i tett samarbeid med kunden.


- Dette viser tydelig den merverdi som ligger i å samarbeide med en kunnskapsrik og langsiktig entreprenør som oss. I disse tider er det dessuten svært hyggelig å oppleve at man er attraktiv, samtidig som prosjektet sikrer både omsetning og sysselsetting ut 2010, uttaler daglig leder i Norske Stålbygg AS, Hans Gunnar Dokken.


- Vi er svært fornøyd med den avtale som nå er inngått. Norske Stålbygg AS har vært en helt sentral medspiller og har utvist imponerende stayerevne. Sektor EiendomsUtvikling AS har utviklet Herkules-området gjennom flere år, og storhandelssenteret på ca. 15.000 kvadratmeter kommer i tillegg til eksisterende arealer på 40.000 kvadratmeter, sier utviklingsdirektør i Sektor EiendomsUtvikling AS, Petter Falkgård Andersen.


Arbeidet er påbegynt og skal ferdigstilles til julehandelen i 2010.


For mer informasjon kontakt:
Utviklingsdirektør Petter Falkgård Andersen, Sektor EiendomsUtvikling AS, tlf. 916 88 585


Daglig leder Hans Gunnar Dokken, Norske Stålbygg AS, tlf. 957 62 776
 
 
 
 
 
 
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.250 ansatte og en omsetning på 19,4 milliarder kroner (2008). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 18 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner