Veidekke skal bygge for Returkraft

Veidekke Entreprenør AS har fått i oppdrag av Returkraft AS å utføre betongentreprise B2 i forbindelse med bygging av nytt avfallsforbrenningsanlegg på Langemyr utenfor Kristiansand.
 
Veidekke skal ha ansvar for prosjektering og utførelse av fundamentering og betongarbeider.  Kontraktssummen er på 222 millioner kroner ekskl. mva. og prosjektet vil sysselsette inntil 80 personer.
Veidekke har med seg Aas-Jakobsen Trondheim som rådgivende ingeniør. Arbeidene er allerede igangsatt og vil avsluttes høsten 2009.


For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:
Prosjektleder Kristian Senland, tlf. 21 05 78 34, 911 28 356, kristian.senland@veidekke.no
Distriktsleder Ingeir Slettemoen, tlf. 21 05 76 03, 913 48 732, ingeir.slettemoen@veidekke.no


 
 
 
 
 
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.475 ansatte og en omsetning på 19,3 milliarder kroner (2007). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 16 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner