Veidekke solgte boliger for 1,1 milliarder kroner

Report this content

Veidekke solgte 231 boliger i tredje kvartal 2019. Aktiviteten er jevnt fordelt mellom Norge og Sverige. Totalt har Veidekke solgt boliger for 1,1 milliarder kroner i tredje kvartal 2019. Antallet boliger i produksjon er 2 819.

Veidekke solgte 231 boliger i tredje kvartal 2019. Til sammenligning ble det solgt 193 boliger i 3. kvartal 2018 og 275 boliger i 2. kvartal 2019. I både Norge og Sverige er salget jevnt, sammenlignet med andre kvartal. Verdien av de solgte boligene i kvartalet var 1,1 milliarder kroner, hvorav Veidekkes andel var 830 millioner kroner.

– Det sterkeste markedet har vi for tiden i Oslo, mens øvrige markeder er stabile, sier konserndirektør Jørgen Wiese Porsmyr i Veidekke. – Salgsgraden i porteføljen er på nivå med tidligere kvartaler, og i vår samlede portefølje er antallet boliger i produksjon høyt. I kvartalet igangsatte vi byggingen av prosjektet Middelthunet i Oslo, som har solgt godt og er vår største igangsettelse noensinne.

Antallet boliger i produksjon er nå 2 819, hvorav Veidekkes andel er 2 078. Salgsgraden for boliger i produksjon er 79 %.

Boligsalgstallene for Veidekke per andre kvartal 2019:

Tredje kvartal 2019 (2018) 12 md. rullerende salg 1)
Brutto 1)  Netto 2)
Norge 112 (115) 68 (73) 609
Sverige 119 (81) 104 (79) 461 
Totalt 231 (193) 172 (152) 1070 

1) Antall salg inklusive felleseide prosjekter
2) Veidekkes andel av salg

For mer informasjon kontakt:

Audun Blegen, direktør for forretningsutvikling i Veidekke Eiendom, tlf +47 959 79 664, audun.blegen@veidekke.no
Jørgen Michelet, finansdirektør Veidekke ASA, tlf +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd. 

Abonner