Veidekke solgte boliger for 1,8 milliarder

Veidekke solgte totalt 383 boliger i første kvartal 2017. Dette er på nivå med fjerde kvartal i 2016. Antallet boliger i produksjon er 2 973. Totalt har Veidekke solgt boliger for 1,8 milliarder kroner i første kvartal 2017.

Veidekkes aktivitet innen boligutvikling holder seg høy både i Norge og Sverige. Totalt har Veidekke solgt 383 boliger til en verdi av 1,8 milliarder kroner i kvartalet, hvorav Veidekkes andel var 1,6 milliarder. Antallet boliger i produksjon var ved kvartalsslutt 2 973. Veidekkes andel var 2 205. Tilsvarende tall i fjerde kvartal 2016 var 3 059 hvorav Veidekkes andel var 2 383. Samlet salgsgrad for prosjekter under oppføring er 90 %.

  • Boligsalget i 2017 har startet godt, og alle prosjektene vi har lagt ut for salg har blitt godt mottatt i markedet. Totalt er salget på linje med de foregående kvartaler, og gjenspeiler den høye salgsgraden i porteføljen. Det betyr at vi opprettholder den høye aktiviteten i både Norge og Sverige, sier konsernsjef Arne Giske.

Boligsalgstallene for Veidekke pr første kvartal 2016:

Boligsalget 1. kvartal brutto (1)
2017 (2016)
1. kvartal netto (2)
2017 (2016)
12 mnd rullerende boligsalg (1)
Norge 145 (205) 70 (104) 746
Sverige 238 (246) 211 (229) 981
Totalt 383 (451) 281 (333) 1 727
  1. Antall salg inklusive felleseide prosjekter
  2. Veidekkes andel av salg

For mer informasjon kontakt:
Direktør for forretningsutvikling i Veidekke Eiendom Audun Blegen, tlf +47 959 79 664, audun.blegen@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner (2016), og halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner