Veidekke solgte boliger for 5,7 milliarder i 2017

Report this content

Veidekke solgte 1 215 boliger i 2017, hvorav 210 boliger i fjerde kvartal. Antallet boliger i produksjon var 3 173 og salgsgraden 83 % ved utgangen av året. Totalt solgte Veidekke boliger for 5,7 milliarder i 2017.

Veidekke solgte 210 boliger i fjerde kvartal 2017, noe som er på nivå med tredje kvartal. Antallet boliger i produksjon økte noe sammenlignet med utgangen av 2016, og det var 3 173 boliger i produksjon ved utgangen av 2017, hvorav Veidekkes andel var 2 505 boliger. Salgsgraden for boliger i produksjon var 83 %.

- Boligsalget er på nivå med tredje kvartal, men tydelig lavere enn det vi opplevde før sommeren 2017. Vi ser at perioden fra salgsstart til prosjektene oppnår en salgsgrad på 50 % og vi igangsetter bygging, er normalisert og lengre enn for ett år siden. Antallet boliger i produksjon holder seg høyt, sier konsernsjef Arne Giske.

I løpet av fjerde kvartal solgte Veidekke boliger til en verdi av 960 millioner kroner, hvorav Veidekkes andel var 810 millioner. Samlet for året ble det solgt boliger for 5,7 milliarder kroner, hvorav Veidekkes andel var 4,3 milliarder.

Boligsalgstallene for Veidekke per fjerde kvartal 2017:

  Fjerde kvartal 2017 (2016) 2017 (2016) 12 mnd rullerende salg (1)
  Brutto1 Netto2 Brutto1 Netto2  
Norge 124 (169) 99 (83) 493 (806) 304 (433) 493
Sverige 86 (241) 79 (206) 722 (989) 645 (889) 722
Totalt 210 (410) 178 (289) 1 215 (1 795) 949 (1 322) 1 215
  1. Antall salg inklusive felleseide prosjekter.
  2. Veidekkes andel av salget.

For mer informasjon kontakt:
Direktør for forretningsutvikling i Veidekke Eiendom Audun Blegen, tlf +47 959 79 664, audun.blegen@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner, og omtrent halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner