Veidekke tar resultatet av granskningen til etterretning

Kolo Veidekke a.s, som er et 80 prosent eid datterselskap av Veidekke, har i dag mottatt Konkurransetilsynets resultat av de undersøkelser som er foretatt i asfaltnæringen, og tar til etterretning at tilsynet har oversendt saken til Økokrim.
- Gjennom de undersøkelser vi har gjort internt, har vi ikke funnet noe som påviser brudd på konkurranseloven. At Konkurransetilsynet har kommet fram til et annet resultat, tar vi til etterretning, sier konserndirektør kommunikasjon Kai Krüger Henriksen.


- En videre etterforskning av Økokrim er selvsagt noe de færreste ønsker seg, men vi skal gjøre vårt for å bidra til å gjøre deres arbeid så effektivt og grundig som mulig, sier han.


I Veidekke blir enhver mistanke om ulovligheter tatt meget alvorlig, og selskapet vil alltid bidra så langt det er mulig til å få oppklart slike mistanker.
 
De opplysninger som blir forelagt Kolo Veidekke a.s i sakens anledning, vil selvsagt bli grundig gjennomgått internt. Veidekke vil ikke spekulere i mulige konsekvenser, men vil legge stor vekt på å gjøre seg kjent med saken.


For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Konserndirektør kommunikasjon, Kai Krüger Henriksen, Veidekke ASA, mobil 905 19 360.

Abonner