Veidekkeansatte med sterk tro på egne aksjer

Report this content
For tiende gang har ansatte i Veidekke og Veidekkes datterselskaper fått tilbud om å kjøpe aksjer i selskapet. I alt var det 702 ansatte som benyttet seg av tilbudet. Til sammen tegnet de 317.219 aksjer, som var en overtegning på 17,5 prosent. Dette medfører at de som har bestilt mer enn 400 aksjer, vil få en reduksjon i antallet.
- Vi er meget tilfreds med at det hvert år kommer til nye aksjonærer, og i år er det 229 av våre ansatte som blir aksjonærer i Veidekke for første gang, sier konsernsjef Terje Venold.


- I tillegg er vi glad for at også de ansatte utenfor Norge ønsker å kjøpe aksjer. I år var denne andelen på 17,4 % av den totale tegningen, legger Venold til.


Ved dette tilbudet var det avsatt 270.000 aksjer som ble solgt til en pris av kr. 43,- pr. aksje, tilsvarende en aksjekurs som var 10-15 prosent lavere enn gjennomsnittlig børskurs i perioden før utsendelse av tilbudet. Det kunne bestilles minimum 50 og maksimum 1.000 aksjer, og bestillingsperioden var 11. - 20. november 2002.


Første gang Veidekke gikk ut med et slikt tilbud var i 1990, og målet var, den gang som nå, å knytte selskapets medarbeidere sterkere til seg på eiersiden.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt
Finansdirektør Jørgen G. Michelet,
tlf. 21 05 77 22 / mobil 917 43 856
Konserndirektør Kommunikasjon, Kai Krüger Henriksen,
tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360

Abonner