Veidekkes datterselskap, Noremco, bygger ambassade for Tyskland, Holland, Storbritannia og EU i Dar es Salaam

Betydelig satsing på opplæring av lokal arbeidskraft

- For Noremco er dette en viktig kontrakt, og den vil bidra til at vi kan opprettholde viktige lokale arbeidsplasser i Tanzania, sier direktør i Veidekke Internasjonal, Tore Bråten. - Og at kontrakten på en ny EU-ambassade i Afrika går til et norsk eid entreprenørselskap, er jo også et lite poeng, legger han til.


Den nye EU-ambassaden vil bestå av et seks etasjers bygg med en samlet grunnflate på nesten 7.000 kvadratmeter. Ambassaden ligger i sentrum av Dar es Salaam, og vil bli et moderne og tidsriktig bygg. Bygget skal stå ferdig innen 8. august 2002.


Et så stort prosjekt lokalisert nær Noremcos hovedkontor i Dar es Salaam gjør at man vil bruke det til en ekstra satsing på opplæring og kompetanseutvikling for de lokalt ansatte. Det skal spesielt fokuseres på utdannelse innen arbeidsledelse. Den praktiske opplæringen vil bli lagt opp etter mønster av Veidekkes opplæringskonsept "Skole på Byggeplass".

- En naturlig del av utdanningen innen arbeidsledelse er opplæring innen helse, miljø og sikkerhet, noe som gir oss mulighet til også å innlemme utviklingsministerens ønske om satsing på informasjon om AIDS i opplegget. Vi håper å få til et nært samarbeid med Norad og Utviklingsdepartementet, ikke minst for å kunne trekke på ulik kunnskap og erfaring innen kunnskapsoverføring til lokalt ansatte i utviklingsland, sier direktør Tore Bråten.

Bråten understreker at Noremcos satsing på lokal opplæring er nødvendig for fortsatt virksomhet i regionen. Gjennom de siste årene er antallet norske og europeiske ansatte i Noremco redusert betydelig, og søkt erstattet av lokalt ansatte som har fått opplæring i bedriften.

Det vises også til vedlagte faktaark om byggeprosjektet i Dar es Salaam og om "Skole på byggeplass", se vedlagte lenk:

Abonner