Veidekkes entreprenørvirksomhet i Jylland med nye kontrakter

Veidekkes datterselskap Hoffmann A/S har nylig inngått to større byggekontrakter for virksomheten i Jylland. Samlet kontraktsverdi er på ca. 325 mill. NOK.
- Etter en tid hvor vi har nedlagt mye arbeid i å tilpasse organisasjonen til et noe strammere marked i Jylland, var disse to kontraktene viktige for oss, sier adm. direktør Torben Bjørk Nilsen. - Og både oppgavenes omfang og faglige innhold passer meget godt for våre virksomheter i Jylland, legger Bjørk Nilsen til.


Fjordparken i Kolding
Kontrakten er inngått med Lejerbo, Kolding og omfatter renovering av 297 leiligheter fordelt på tre 13-etasjes boligblokker. Kontrakten omfatter bygging av nytt kjøkken og bad samt nye fasader. I tillegg kommer renovering av fellesområdene i 1. etasje med blant annet endring av hovedinngangspartiene og en generell gjennomgang av betongfasadene.


Prosjektet er en hovedentreprise som utføres i en partneringlignende samarbeidsform, som innebærer at entreprenøren deltar aktivt i sluttprosjekteringsfasen sammen med arkitekter og underentreprenører.


Hoffmanns tilbudssum er på ca. 127 mill. NOK. Prosjekteringsarbeidet starter umiddelbart, mens selve renoveringen begynner i midten av januar 2005. Prosjektet skal overleveres medio 2006.


Bispehaven
Dette er også en renoveringskontrakt, og omfatter renovering av fasader og tak. Fasadene skal isoleres og dekkes med teglstein, og balkongene skal innbygges med glass. Totalt dreier det seg om arbeider med 2.000 balkonger, 20.000 m2 tak, 20.000 m2 teglfasade og 30.000 m2 glass og aluminium.


Kontrakten, som er på ca. 198 mill. NOK, er inngått med Boligselskabet Præstehaven, Afd. 6 Bispehaven. Arbeidene starter i november 2004 og skal være ferdig i løpet av høsten 2006.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt


Hoffmann A/S v/adm. direktør Torben Bjørk Nilsen
tlf. + 45 43 29 90 00, mobil + 45 43 29 93 00


Veidekke ASA v/konserndirektør kommunikasjon Krüger Henriksen,
tlf. + 47 21 05 77 04, mobil + 47 905 19 360

Abonner