Veidekkes resultat for tredje kvartal 2003

Veidekke oppnådde et resultat før skatt på 58 millioner kroner i tredje kvartal. Entreprenørvirksomheten i Norge og Danmark viser fremgang, men det lavere kvartalsresultatet er preget av avviklingen av stålvirksomheten i Skåne.
- Det er gledelig å kunne konstatere at den tradisjonelle entreprenørvirksomheten går bra, særlig i Norge og Danmark. Her er resultatmarginen forbedret i forhold til i fjor, og ordrebeholdningen er opprettholdt på et høyt nivå, sier konsernsjef Terje R. Venold.


- Resultatet er imidlertid preget av at vi nå avvikler stålvirksomheten i Skåne. Byggsmederna AB var en del av aktivitetene knyttet til den virksomheten i Skåne som vi innlemmet i Veidekke for ett år siden. Siden virksomheten ligger utenfor vår kjernevirksomhet og resultatutviklingen gjennom året har vært negativ, valgte vi heller å gå ut av området fremfor å bruke ytterligere ressurser på å snu utviklingen, sier konsernsjef Venold.


I Divisjon Industri har asfaltvirksomheten har hatt en volumøkning i 3. kvartal i forhold til i fjor, men resultatet er preget av sterkt press på prisene. Drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier er et nytt aktivitetsområde for entreprenørene i år, og Veidekke er blitt tildelt flere kontrakter. Arbeidene med disse kontraktene kom imidlertid først i gang for alvor i september måned og har derfor hatt liten innvirkning på kvartalsresultatet.


For Veidekke Eiendom har salget av boliger gått tregt frem til sommerferien på grunn av usikkerheten i økonomien og økende arbeidsledighet. Dette har bedret seg noe i løpet av høsten, spesielt når det gjelder boliger i den midlere prisklasse. I Oslo, Akershus og Trondheim er det i løpet av kvartalet igangsatt nye boligprosjekter, og man ser noe lysere på utviklingen i 2004. Også i Stockholm og Skåne har Veidekke Eiendom aktivitet innen boligsektoren med et akseptabelt salg, hensyntatt fortsatt usikkerhet i økonomien.


Det vises for øvrig til Styrets rapport for 3. kvartal 2003 som er vedlagt denne meldingen.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold,
tlf. 21 05 77 01 / 905 82 323
Konserndirektør Økonomi/Finans, Arne Giske,
tlf. 21 05 77 80 / 905 89 526
Finansdirektør Jørgen G. Michelet,
tlf. 21 05 77 22 / 917 43 856
Konserndirektør Kommunikasjon, Kai Krüger Henriksen, tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360

Abonner

Dokumenter og linker