Veidekkeselskap anlegger Amager Strandpark

Veidekkes danske entreprenørselskap Hoffmann A/S har sammen med det hollandske selskapet Boskalis BV fått i oppdrag å opparbeide den nye Amager Strandpark i København. Kontrakten er på ca. 179 millioner danske kroner.

Amager Strandpark ligger i København mot Øresund, og det nye anlegget vil bestå av tre hovedelementer:
  • En øy på ca. 340 mål med badestrand på østsiden
  • En lagune som vil ha åpen forbindelse til Øresund mot nord og syd, sistnevnte via en kanal med anløpshavn.
  • Den eksisterende Amager Strandpark
I tillegg til å bygge opp den kunstige øya omfatter kontrakten anlegning av kaier, moloer, veier, stier og plasser samt badestrand med tilhørende fasiliteter.


Arbeidet utføres i et arbeidsfellesskap mellom Hoffmann A/S og Boskalis B.V. fra Holland. Hoffmann har ansvaret for jord- og kloakkarbeidet, vannbyggingsarbeidene og alle betongkonstruksjonene. Boskalis leverer sanden som skal til for å lage den nye øya og forme landskapet med klitter og strender.


- Dette er et arbeid som passer som hånd i handske til den spisskompetanse som Hoffmanns anleggsvirksomhet besitter, sier regionsdirektør Mogens Hansen, leder for Region Anlæg Øst i Hoffmann.


Anleggsarbeidene er påbegynt og skal være avsluttet i 2005.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:


Regionsdirektør Mogens Hansen, Hoffmann A/S,
telefon +45 4329 9020/+45 6012 9020


Konserdirektør Kommunikasjon Kai Krüger Henriksen, Veidekke ASA,
telefon 21 05 77 04, mobiltlf. 905 19 360

Abonner

Dokumenter og linker