Veidekkeselskap bygger bydelssenter i Stavanger

OBOS Forretningsbygg AS og Block Berge Bygg AS har inngått avtale om bygging av Tasta Senter i Stavanger. Prosjektet har en totalramme på 320 mill. kroner eks. mva. Prosjektet skal oppføres i totalentreprise og arkitekt er Link Signatur AS i Sandnes.

Bydelssenteret på Tasta i Stavanger kommune, blir på til sammen ca. 41.000 m² fordelt på 5 etasjer + 2 underetasjer. Det skal inneholde butikk-, trenings- og legesenter, kontorer og parkeringshus. Interessen for senteret har vært meget positiv og flere leietakere er allerede på plass.

Prosjektet får miljø- og energielementer i form av bærende betongfasader og skal leveres som et energieffektivt bygg i klasse B. Betongelementene produseres i elementfabrikken til Block Berge Bygg AS på Klepp og leveres med utvendig flate i hvit marmorbetong.

Forventet byggestart er i oktober 2010 og bygget er beregnet ferdigstilt høsten 2012.

OBOS Forretningsbygg AS og Block Berge Bygg AS har utviklet prosjektet i fellesskap med Link Signatur. Samarbeidsformen har bidratt til at prosjektet skal bli kostnads- og arealeffektivt og at dagens krav til energieffektivitet blir ivaretatt med god margin. Det er også lagt stor vekt på at prosjektet skal bli fint og attraktivt for bydelens befolkning og brukerne av bygget.

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:

Eiendomssjef Elisabeth Sverdrup Braaten, OBOS Forretningsbygg AS, telefon 22 86 59 00
e-post:
elisabeth.sverdrup.braaten@obos.no

Adm.direktør Yngvar Karlsen, Block Berge Bygg AS, telefon 51 78 99 00
e-post:
yk@blockberge.no

Kommunikasjonssjef Helge Dieset, telefon 21 05 77 91, mobil 90 55 33 22,
epost:
helge.dieset@veidekke.no


Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.000 ansatte og en omsetning på 15,6 milliarder kroner (2009). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 20 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner