Veitunnelkontrakt til 113 millioner kroner

Veidekke har inngått kontrakt med Statens vegvesen Sogn og Fjordane på bygging av rassikringstunnel E39 Teigen - Bogen.

Arbeidene starter opp i august i år og skal være ferdigstilt til 30. juni 2004. Veidekke regner med å ha en mannskapsstyrke på ca. 25 mann på prosjektet.


Kontrakten er på 113 mill. kroner, ekskl. mva. Prosjektet vil bli delvis bompengefinansiert.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt prosjektleder Kåre Strand, Veidekke ASA,
telefon 21 05 74 57.

Abonner