2,7 milliarder ut av aksjefond i mai

Nordmenn innløste brutto 5,2 milliarder kroner fra sine aksjefondsplasseringer i løpet av mai måned. Samtidig tegnet vi for 2,5 milliarder, noe som ga en nettoinnløsing på 2,7 milliarder. Dette viser fersk statistikk fra Verdipapirfondenes forening.

- Det er sjelden vi registrerer så høy innløsning som dette i løpet av en måned, men det har forekommet. Sist var ved forrige børskorreksjon i oktober 2005, sier direktør Bernt Zakariassen i Verdipapirfondenes forening. Zakariassen synes det er bekymringsfullt hvis de høye innløsingstallene ved børsfallet i oktober i fjor og nå i mai skyldes at mange forsøker å ”time” markedet ved å gå inn og ut av fond på kortsiktig basis. - All erfaring tilsier at å treffe riktig tidspunkt for kjøp og salg er svært vanskelig selv for proffe forvaltere, og de fleste personkundene risikerer å redusere sin egen langsiktige avkastning dramatisk ved hele tiden å gå inn og ut av markedet, sier Zakariassen. Norske personkunders plasseringer i aksjefond utgjorde totalt 74,4 milliarder kroner i mai. Dette er 8,1 milliarder mindre enn ved utgangen av april måned, men samtidig drøye 2,1 milliarder kroner høyere enn ved årsskiftet. Jevn sparing best Den profesjonelle måten å investere i aksjefond på er slett ikke å lete etter topper og bunner i aksjemarkedet. Tvert imot. - For å tjene godt på aksjesparing bør du spare jevnt hver måned og ignorere de kortsiktige kurssvingningene, påpeker Zakariassen. Månedlig sparing medfører mange investeringer på ulike kursnivåer. Dermed reduserer du risikoen for å være spesielt uheldig med kjøpstidspunktene. - Hvis du ikke trenger pengene til noe spesielt i den nærmeste tiden skal de jo uansett plasseres et sted. Over tid har aksjefond gitt mer avkastning enn å ha pengene i banken, nettopp fordi andelseierne har anledning til å sitte rolig gjennom slike kurssvingninger som vi har opplevd i det siste, sier Zakariassen. Institusjonskundene vil for tiden ha renter Norske institusjonskunder tegnet aksjefond for 2,4 milliarder kroner i mai måned, og løste inn for 2,7 milliarder. Dette gav nettoinnløsing på nær 300 millioner kroner for aksjefond. Men de største bevegelsene skjedde i obligasjons- og pengemarkedsfond, hvor institusjonskundene økte sine plasseringer med netto henholdsvis 3,1 og 4,5 milliarder kroner. Dette bidro til at nettotegningen for verdipapirfondmarkedet totalt ble på 4,4 milliarder kroner i mai. Norske aksjefondsforvaltere har nå hånd om totalt 154 milliarder kroner. I obligasjonsfond og pengemarkedsfond er det totalt plassert henholdsvis 40,1 og 73,1 milliarder kroner. Statistikken er tilgjengelig i sin helhet her: http://www.vff.no/Internett/Statistikk/Totalmarkedet/

Om oss

Verdipapirfondenes Forening er en interesseorganisasjon for verdipapirfondsbransjen i Norge. Foreningens formål er å bidra til en sunn utvikling av bransjen. Vår visjon:Foreningen skal videreutvikle den allmenne tillit til fondsbransjen, og bidra til å gjøre verdipapirfond til den mest utbredte og effektive spareformen i Norge. De viktigste oppgavene til foreningen er blant annet å: utgi løpende statistikk over medlemsselskapenes virksomhet utarbeide bransjestandarder for medlemsselskapenes virksomhet ivareta bransjens interesser i forhold til myndigheter og andre fremme kunnskap og interesse for sparing i verdipapirfond