Effektivitetsbarometeret 2010: Små og mellomstore bedrifter tror på vekst, men skal ikke ansette

​Flertallet av norske små og mellomstore bedrifter forventer omsetningsvekst, men langt færre planlegger en økning i antall ansatte. 65 prosent av bedriftene vil løse dette paradokset ved å jobbe smartere. Dette kommer fram i undersøkelsen Effektivitetsbarometeret, som gjennomføres hvert år av Visma. Svar fra 865 bedrifter i viser at optimismen i norsk næringsliv er høyere enn i fjor, men fortsatt ikke helt tilbake på 2008-nivå.

Effektivitetsbarometeret ble gjennomført i september 2010, to år etter at finanskrisen slo til for fult i Norge. For åttende år på rad svarer norske bedrifter på spørsmål relatert til rammebetingelser og temperaturen i norsk næringsliv.

Økende optimisme
- Undersøkelsen avdekker en økende optimisme hos bedriftene som svarer. Trenden er den samme over hele landet. 58 prosent av bedriftene som deltok i undersøkelsen venter en omsetningsøkning i 2010, mens tallet for 2009 kun var 46,2 prosent. Går vi tilbake til 2008, så forventet hele 69,5 prosent av de som svarte på undersøkelsen en omsetningsøkning. Det betyr at vi ikke er helt tilbake der vi var før finanskrisen, sier Rune Norbakk, direktør for SMB-segmentet i Visma Services Norge.

Sysselsettingen er uendret
- Selv om det er en forventning om høyere omsetning så signaliserer bedriftene at dette skal skje uten å øke antall ansatte i bedriftene. Kun 29,8 prosent svarer at de forventer en ytterligere økning av antall ansatte i 2011, noe som er tilnærmet likt resultatet i fjorårets undersøkelse. Før finanskrisen i 2007 var dette tallet 40,1 prosent. Troen på vekst i antall ansatte er da vesentlig lavere enn før finanskrisen, forteller Rune Norbakk.

3 av 5 må bli mer effektive
Hvordan bedriftene planlegger å øke omsetning med en stabil sysselsetting, gir ikke undersøkelsen et entydig svar på. Det kan imidlertid tyde på at økt grad av effektivisering av arbeidsrutiner, struktur og organisering er noe av svaret. Hele 64,6 prosent av bedriftene mener at virksomheten kan bli mer effektiv ved å ha fokus på dette. 26,3 prosent vil satse på bedre dokumentbehandling og smartere måter å løse administrative oppgaver på. 29,7 prosent vil prioritere økt satsing på opplæring og motivasjon. 58,1 prosent, nær 3 av 5, av respondentene i undersøkelsen sier seg enige i utsagnet ”i min bedrift må vi bli vesentlig mer effektive for å kunne være konkurransedyktige”. 
 
Vanskeligere å få tak i kvalifiserte folk
Når det gjelder å få tak i kvalifisert arbeidskraft synes situasjonen å være vesentlig endret for bedriftene som deltok i undersøkelsen. I 2009 svarte 45,1 prosent av bedriftene at finanskrisen gjorde det lettere å få tak i kvalifisert arbeidskraft, mens tallet for i år kun er 32,1 prosent.

Funn fra undersøkelsen

  • 58 % forventer høyere omsetning i 2010
  • Under 20 % skal øke antall ansatte i år
  • Under 30 % skal øke antall ansatte neste år
  • 58 % mener at ”i min bedrift må vi bli vesentlig effektive for å være konkurransedyktige”
  • 65 % vil effektivisere gjennom smartere arbeidsprosesser
  • 30 % vil effektivisere gjennom større satsning på opplæring og motivasjon
  • 26 % vil effektivisere med bedre administrative rutiner og bedre dokumentbehandling
  • 32 % er enige i at finanskrisen har gjort det lettere å få tak i kvalifisert arbeidskraft, en vesentlig lavere andel enn i 2009

 

For mer informasjon, kontakt:
Rune Norbakk, direktør for SMB-segmentet i Visma Services Norge, 913 64 430

Visma er ledende leverandør av effektiviserende produkter og tjenester innen programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester og butikkdataløsninger. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor, og har 220 000 kunder i Nord-Europa. Konsernet har 4 100 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på NOK 3 381 mill. Se visma.no og visma.com.

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker