Helseforetakene velger anbudsverktøy fra Visma

De tre største regionale helseforetakene Helse Midt, Helse Sør-Øst og Helse Vest har valgt Visma som leverandør av et nettbasert verktøy for gjennomføring av konkurranser om offentlige innkjøp. Løsningen vil forenkle anbudsprosessene for både helseforetakene selv og deres leverandører.

- Vi er veldig fornøyd med at helseforetakene har valgt vårt system for konkurransegjennomføring, sier Jan Ivar Borgersen. Han er sjef for Visma Unique, som leverer programvareløsninger til offentlig sektor.
- Vi er opptatt av å gjøre våre kunder ledende innen automatisering og integrasjon av virksomhetsprosesser. Med denne løsningen kan helseforetakene bruke sin innkjøpskompetanse på en mye bedre måte. Vårt konkurransegjennomføringsverktøy Visma Anbud og Kontrakt gir solid støtte i hele anbudsprosessen, noe som forenkler arbeidet betydelig, samtidig som det gir en trygghet for at kompliserte regelverk blir overholdt til enhver tid. Dette gjør at innkjøpere kan bruke tid på å finne de beste leverandørene og løsningene, istedenfor å bekymre seg for at man ikke har forstått ulike regler godt nok, forklarer Jan Ivar Borgersen, og legger til;
- Helseforetakene vil oppleve både kvalitative og kvantitative effektiviseringsgevinster, blant annet ved at løsningen legger til rette for bruk av maler, elektronisk signatur og integrasjon mot doffin.no. Gevinstene vil også komme leverandørene til gode, ettersom de får tilgang til verktøyet kostnadsfritt, og fordi løsningen gjør det lettere for å ha fullsporbarhet og gjennomsiktighet i prosessene, noe som sikrer rettferdige konkurranser.

Det er Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) som har inngått avtalene med Visma på vegne av de tre regionale heleforetakene og alle deres virksomheter.
- Helseforetakene har lenge hatt fokus på å øke kvaliteten på innkjøpsprosessen. Vi mener at avtalen med Visma vil gi oss og helseforetakene muligheten til nettopp dette. En økt grad av elektronisk behandling av anbud vil i tillegg til en kvalitetsheving også sørge for en effektivisering av anbudsprosessen fra oppstart til kontrakt. Vi legger, i likhet med regelverket på området, stor vekt på likebehandling av tilbydere, og konkurransegjennomføringsverktøyet vil gjøre at vi eliminerer konkurransevridende forhold som sen postgang eller ulik informasjon til tilbyderne, sier prosjektleder Trond Skorstad i HINAS.

Trond Skorstad forteller videre at valget falt på Visma etter en evaluering som i tillegg til økonomiske vurderinger også vektla integrasjon med andre IT-systemer i helseforetakene.
- Ettersom vi er desentraliserte organisasjoner betyr en nettbasert løsning også at vi kan gjennomføre konkurranser hurtigere, med stor deltakelse, og på en mer miljøvennlig måte. Vi ser frem til å ta verktøyet i bruk, først gjennom noen pilotprosjekter før vi kjører fullskala i løpet av året, sier han.

Visma er en av to leverandører som har en rammeavtale med Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) om leveranse av verktøy for gjennomføring av konkurranser om offentlige innkjøp. Rammeavtalen har nå fungert i ett år. Av de 45 offentlige virksomhetene som hittil har benyttet seg av avtalen har 42 valgt Visma. Dag Strømsnes hos DIFI er glad for at innkjøpere tar i bruk den nettbaserte verktøykassen som er tilgjengeligjort;
- Det har vært en svært positiv utvikling det siste året. Vi tror slike verktøy bidrar til bedre, enklere og sikrere innkjøp som også ivaretar miljøbevisste og etisk riktige innkjøp.

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker