Nok et rekordkvartal for Visma – beste noensinne i disse tider

Visma, Nordens ledende leverandør av programvare og tjenester innen økonomi og administrasjon, fortsetter den sterke utviklingen fra 2008. Første kvartal 2009 ble Vismas beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret - målt mot alle tidligere kvartaler.

EBITDA ble på MNOK 156,9 mot MNOK 133,2 i første kvartal 2008. Det tilsvarer en resultatforbedring på hele 17,8 prosent fra samme periode i fjor. I forhold til foregående kvartal, fjerde kvartal 2008, økte EBITDA med 4 prosent.

I første kvartal 2009 oppnådde Visma en omsetning på MNOK 876,8 (755,4), noe som tilsvarer en omsetningsvekst på 16,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

- Organisk omsetningsvekst utgjør 6,8 prosent i første kvartal, noe som viser at Visma produkter og tjenester fortsatt er etterspurt, til tross for finanskrisen, sier konsernsjef i Visma, Øystein Moan, og tillegger:
- Et godt første kvartal kan delvis også forklares med at påsken ikke var i mars – eller første kvartal – i år, samt at en del bedrifter ennå ikke har følt den fulle effekten av finanskrisen.

Netto kontantstrøm fra driften etter skatt var på MNOK 566,4 ved utløpet av kvartalet sammenlignet med MNOK 420,7 for samme periode for et år siden.

Oppkjøp i Finland
I første kvartal kjøpte Visma den kjente finske regnskapsbyråkjeden Teemuaho Yhtiöt OY. Oppkjøpet gjør Visma til Finlands nest største tilbyder av regnskapstjenester, og bidrar til styrke selskapets nordiske posisjon ytterligere. Teemuaho-gruppen er inkludert i Vismas regnskap fra 1. januar 2009, og forventet årsomsetning er på MEUR 18,6 i 2009. Det finske oppkjøpet bidrar samtidig til omsetningsveksten på 16,2 prosent i første kvartal. Teemuaho er nå en del av tjenestedivisjonen Visma Services.

Kostnadskontroll og effektivisering
- Selv om vi er midt i en finanskrise har verden ikke stoppet opp. Det er ingen tvil om at mange bedrifter sliter, men samtidig er det mange som fortsatt klarer seg godt. For de fleste er det nå blitt enda viktigere å redusere og kontrollere kostnadene og å bli mer effektive. Visma leverer programvare og tjenester som er viktige verktøy for å oppnå dette, sier Øystein Moan.

- I likhet med kundene våre er vi i Visma også svært opptatt av å ha kontroll på kostnadene våre i disse tider. Vi tror finanskrisen fortsatt kommer til å vare en god stund – og derfor er det aller viktigste nå å ta nødvendige grep for å sikre god drift. Deretter må vi sørge for å gjøre organisasjonen i stand til å utnytte veksten i markedet når den igjen kommer, avslutter konsernsjefen i Visma.

1. kvartal 2009 1. kvartal 2008 Vekst
Omsetning 877 755 16,2 %
EBITDA 157 133 18,0 %
EBIT 121 103 17,5 %
Resultat før skatt 50 84 -40,5 %

Alle tall i NOK mill - nedgang i resultat før skatt skyldes regnskapsmessige forhold relatert til valutakurs og endret verdi av gjeld i utenlandsk valuta, ingen kontanteffekt

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker