Ny avtale til Visma om utvikling av plattform for nytt fagsystem

Visma Consulting har inngått kontrakt med IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om utvikling av en teknologi- og informasjonsplattform som skal være basis for et nytt fagsystem. Avtalen har en estimert verdi på ca 5 millioner kroner. 

IMDi har valgt en teknologisk plattform basert på .NET og Sharepoint med K2 som prosessmotor. Sharepoint er utviklet med tanke på samhandling, mens K2 gir en optimal effektivisering av arbeidsprosesser. Plattformen er sammensatt etter prinsippet om en tjenesteorientert og modulær arkitektur som benytter felleskomponenter der det er mulig, samt at standardløsninger og standardkomponenter blir brukt for å dekke funksjonskrav. Bruk av slike standardkomponenter vil minimere behovet for skreddersøm og sørge for kostnadseffektive arkitekturvalg, som igjen er med på å sikre lav levetidskostnad for løsningen.

Komponentene i plattformen er modulært sammensatt og tilgjengeliggjøres ved hjelp av tjenester, slik at hver modul kan endres eller byttes ut uten at det påvirker den omkringliggende arkitekturen. Med denne plattformen vil IMDi få en robust, enhetlig og fleksibel plattform for å realisere sitt videre målbilde for fagsystemet som skal støtte hele tiltakskjeden til IMDi med tilknyttede arbeidsprosesser. Plattformen skal være mulig å utvide med brukerfunksjonalitet blant annet for rapportering, saksbehandling og samhandling.

- Vi er spesielt glade å se at vår langsiktige satsing på utvikling av prosessorienterte fagsystemer bærer frukter. Avtalen med IMDi gjør at vi befester vår posisjon som markedets ledende leverandør av denne typen systemer, sier administrerende direktør i Visma Consulting, Vidar Evensen. Han forteller at Visma Consulting har opparbeidet sterk kompetanse på Microsoftrelaterte rammeverk og teknologier, og at de i løpet av den senere tid har vunnet flere prosjekter av denne typen.

- Vi har lang erfaring med utvikling og forvaltning av fagsystemer og sluttbrukerapplikasjoner for kunder i offentlig sektor. Erfaringene har vi tatt inn i et løsningskonsept, en ”best practice”, for utvikling av gode

løsninger sammen med våre kunder, sier Evensen. Han tror dette, sammen med dyktige konsulenter og et arkitekturvalg basert på standardkomponenterer er årsaken til at selskapet ble valgt som leverandør.

- IMDi er veldig fornøyde med kontrakten med Visma Consulting, sier Karianne Thun, prosjektleder for IMpact hos IMDi. Plattformen som skal bygges er første byggetrinn i realiseringen av et nytt virksomhetssystem. Det blir en framtidsrettet og skalerbar plattform som støtter oppunder IMDis mål om effektiv samhandling med kommunene.

-Vi har allerede startet arbeidet med begreps- og informasjonsmodellering. Målet er at vi i løpet av desember 2012 har klar en plattform vi kan bygge videre på. Effektivisering av arbeidsprosesser og samhandling er mål som har ført til at vi ønsker å basere oss på programvare Visma Consulting allerede har erfaring med, framfor egenutvikling og stor grad av skreddersøm, fortsetter hun.

Om IMDi
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et kompetansesenter og en pådriver for integrering og mangfold. IMDis samfunnsoppdrag er å fremme like muligheter og levekår i et mangfoldig samfunn. Gjennom dette styrker IMDi innvandreres og deres barns muligheter til å delta og bidra i arbeids- og samfunnsliv. 

For mer informasjon, kontakt:
Vidar Evensen, administrerende direktør i Visma Consulting, 911 24 123

Karianne Thun, Prosjektleder IMDi, 91 59 53 56 

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 5 000 ansatte og omsatte i 2011 for NOK 5 142 mill. Se visma.no og visma.com.

Tags:

Dokumenter og linker