Ny outsourcingsavtale: Visma skal kutte regnskapskostnadene til Umoe IKT med 20 prosent

​Umoe IKT outsourcer sin regnskapsfunksjon til Visma. Bakgrunnen for overdragelsen er ønsket om å redusere kostnader, og Visma har i kontraktsform garantert en kostnadsreduksjon på 20 prosent. De berørte ansatte i Umoe IKT flytter over til Visma, og blir en del av Nordens ledende fagmiljø innen regnskap, lønn og økonomi.

- Etter å ha besluttet å sette ut regnskapsfunksjonen har vi vurdert de største aktørene i markedet. Visma er vårt klare førstevalg. Vi har brukt Visma som outsourcingspartner også tidligere, og hadde bare gode erfaringer den gangen. Etter å ha hatt intern regnskapsavdeling i tre år har vi kommet til at en ekstern samarbeidspartner som er profesjonell på akkurat dette fagfeltet kan løse oppgavene mer lønnsomt. I tillegg ønsker vi å rendyrke fokuset på det som er vår kjernevirksomhet, forteller sjefscontroller i Umoe IKT, Johnny Sunde, om hvorfor de nå setter ut økonomiarbeidet.

Mindre sårbare og mer fleksible
Johnny Sunde mener også at outsourcing bidrar til bedre forutsigbarhet på personalsiden;
- Med en intern regnskapsavdeling er vi mer utsatte i forbindelse med ferieavvikling, permisjoner fravær og oppsigelser. En avtale med en så stor aktør som Visma garanterer at det alltid er kompetente og kvalifiserte folk tilgjengelig for å gjøre jobben. Visma kan dessuten tilby ansatte et mye mer attraktivt fagmiljø enn det vi kan.   

Umoe IKT eies av Umoe-gruppen, og er Norges fremste selskap innen integrasjon av tale-, data- og videoløsninger. Selskapet har om lag 770 ansatte fordelt på 20 avdelingskontorer spredt over hele landet. 

Lønnsom kombinasjon av konsept og teknologi
Når outsourcingsavtalen nå trer i kraft har det gått et halvt år siden konsernsjefene fra de to respektive selskapene diskuterte muligheten for første gang. Salgssjef i Visma Services, Tore Hansen, er svært fornøyd med at Visma har fått ansvaret for å utføre viktige og omfattende oppgaver for et spennende selskap i vekst;
- Dette er en stor kontakt og vi er selvfølgelig veldig glade for avtalen. Vår kombinasjon av konsept og teknologi gjør at vi løser de transaksjonsbaserte oppgavene innen regnskap og økonomi svært effektivt. Et samarbeid med oss gir tilgang til en unik faglig kompetanse, og til teknologi som automatiserer prosessene. Derfor kan vi med trygghet love at Umoe IKT vil oppnå både betydelige kostnadsredaksjoner og økt kvalitet når de overlater dette arbeidet til oss, sier han.

Styrket leveranseteam
- Samtidig får vi gleden av å utvide vårt leveranseteam med medarbeiderne som flytter fra Umoe IKT til oss. Fra å utgjøre en støttefunksjon hos Umoe IKT vil de nå bli en del av et stort fellesskap der akkurat deres oppgaver står i sentrum og er primæroppgaven i virksomheten. Som ansatte i Visma blir de en del av et unikt fagmiljø med sammensatt kompetanse og spennende utviklingsmuligheter, tillegger Tore Hansen i Visma til slutt.

 

For mer informasjon, kontakt:
Tore Hansen, salgssjef for Business Process Outsourcing i Visma Services, 900 96 652
Johnny Sunde, sjefscontroller i Umoe IKT, 915 80 125

Visma er ledende leverandør av effektiviserende produkter og tjenester innen programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester og butikkdataløsninger. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor, og har 220 000 kunder i Nord-Europa. Konsernet har 4 100 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på NOK 3 381 mill. Se visma.no og visma.com.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker