Skytjenester bidrar til solid vekst for Visma i 3. kvartal

Visma leverte gode resultater for 3. kvartal 2013 og opprettholder den solide veksttakten. Omsetningen av skytjenester økte med over 50 % sammenlignet med samme periode i 2012.

I 3. kvartal 2013 leverte Visma en omsetning på NOK 1 516 millioner, sammenlignet med NOK 1 326 millioner i samme periode i 2012. Det representerer en omsetningsvekst på 14,3 prosent. Resultatmessig leverer Visma også sterk vekst, med EBITDA på NOK 363 millioner, sammenlignet med NOK 309 millioner i 3. kvartal 2012, en økning på 17,5 prosent. Netto kontantstrøm etter skatt ved utgangen av kvartalet var NOK 878 millioner, sammenlignet med NOK 769 millioner i samme periode i 2012.

Økt etterspørsel etter skytjenester
Visma opplever økt etterspørsel etter nettbaserte produkter og tjenester. Omsetningsveksten var på 56 prosent 3.kvartal 2013, sammenlignet med 3.kvartal 2012, og nådde NOK 151 millioner. Visma vil fortsette å investere i dette området, og flytte flere produkter og tjenester til skyen.

– Fler og fler av våre kunder benytter skytjenester, og overgangen skjer stadig raskere etter hvert som kundene tar i bruk Vismas nettsky. Det er svært tilfredsstillende at omsetningen av skytjenester økte med mer enn 50 prosent dette kvartalet, sier konsernsjef i Visma, Øystein Moan.

Visma forventer at etterspørselen etter skytjenester de kommende årene vil øke sammenlignet med tradisjonelle, installerte produkter. Visma har lansert flere nye skytjenester i løpet av 2013 og både investerings- og utviklingstakten i skyen fortsetter. Også tjenester som innkjøp, regnskap, lønn og inkasso er i økende grad basert på sky-teknologi.

– Visma er i en prosess der vi flytter all vår aktivitet til en SaaS modell (Software as a Service = programvare som en tjeneste). Vi ser at våre kunder i økende grad foretrekker abonnementsbaserte kostnadsmodeller fremfor større oppstartskostnader, sier Moan.

Oppkjøpsaktivitet
Visma fortsetter vekststrategien innen eksisterende virksomhetsområder i Norden og Nederland Dette innebærer fortsatte oppkjøp. I løpet av 3. kvartal kjøpte Visma det finske inkassoselskapet Duetto Group.

– Kombinasjonen av målrettede oppkjøp og utvidelse av det eksisterende tjeneste- og løsningstilbudet, er god vekststrategi. Gjennom å komme inn på det finske inkassomarkedet øker vi vår konkurransekraft og muligheten til å levere enda flere tjenester til eksisterende og nye kunder, sier Moan.

3. kvartal 2013 3. kvartal 2012 Vekst
Omsetning 1 516 1 326 14,3 %
EBITDA 363 309 17,5 %
EBIT 269 222 21,3 %
Resultat før skatt 183 170 7,6 %

For mer informasjon, kontakt:
Øystein Moan, konsernsjef i Visma, 47 920 80 000

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 5 000 ansatte og hadde i 2012 en omsetning på NOK  5 749 mill. Se visma.no og visma.com

Tags:

Dokumenter og linker

Sitater

Fler og fler av våre kunder benytter skytjenester, og overgangen skjer stadig raskere etter hvert som kundene tar i bruk Vismas nettsky. Det er svært tilfredsstillende at omsetningen av skytjenester økte med mer enn 50 prosent dette kvartalet.
Konsernsjef i Visma, Øystein Moan