Sterk vekst gir det beste kvartalet og året for Visma noensinne

2009 ble et godt år for Nordens ledende leverandør av programvare og tjenester innen økonomi og administrasjon. Fasiten viser at 4. kvartal ble Vismas beste kvartal noensinne. Både omsetning og EBITDA er betydelig forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler.

I 4. kvartal 2009 leverte Visma EBITDA på MNOK 196,3, noe som gir en resultatmessig forbedring på hele 30 prosent fra samme periode i fjor (MNOK 151). Samtidig økte omsetningen med 11 prosent til MNOK 923,8 i 4. kvartal 2009 sammenlignet med MNOK 832,1 i samme periode i fjor. Organisk vekst utgjorde 5,8 prosent. Ved utgangen av kvartalet var netto kontantstrøm fra drift etter skatt på MNOK 644,8, mot MNOK 568,3 per 31.12.2008. For året utgjorde den organiske omsetningsveksten 4,7 prosent. Bedrifter investerer igjen for fremtiden Programvaredivisjonen Visma Software leverte en organisk vekst på 5,3 prosent i 4. kvartal 2009. - Vi ser at mange bedrifter nå investerer i softwareløsninger igjen. Det er også gledelig at inntekter fra faste lisens-, support- og vedlikeholdsavtaler økte med hele 17,7 prosent siste kvartal. Salget av nye lisenser viser at for første gang siden finanskrisen er viljen til å investere i nye og effektiviserende løsninger er på vei tilbake, sier Øystein Moan. Tjenester til større virksomheter Samtidig endrer Vismas divisjon for outsourcings-tjenester navn fra Visma Services til Visma BPO Accounting & Payroll. Navneendringen gjennomføres for å tydeliggjøre divisjonens tjenestetilbud og -leveranser, og få fram at disse også retter seg mot Business Process Outsourcing for større virksomheter. Visma BPO Accounting & Payroll hadde en organisk vekst på -0,6 prosent i 4. kvartal 2009. - Den svake veksten i 4. kvartal har sammenheng med færre transaksjoner hos mange kunder på grunn av finanskrisen. Likevel opplever Visma at markedet i større grad etterspør leveranser av outsourcings-tjenester innen regnskap og lønn. Etter finanskrisen velger mange bedrifter å outsource for å redusere kostnader og for å gjøre kostnader mer variable, sier Øystein Moan. Som en konsekvens av konsernets økende tjeneste- og produktbredde er det ønskelig å skape en ytterligere markedsmessig tydeliggjøring av hvert virksomhetsområde. Divisjonen Visma Financial & Productivity Services skifter navn til Visma Procurement & Collecting. Innenfor denne divisjonen ble det levert en organisk vekst på 4 prosent i 4. kvartal 2009, med spesielt god vekst innen innfordring og inkasso. Styrket retail-satsning etter svensk oppkjøp Divisjonen Visma Retail, leverte en organisk omsetningsvekst på hele 30,8 prosent for kvartalet. Veksten reflekterer leveranse til flere større kunder, samtidig som økte utviklingskostnader har påvirket EBITDA i negativ retning. I 4. kvartal kjøpte Visma det svenske retail- og serviceselskapet Esscom Service AB for MSEK 110. Selskapet omsatte for MSEK 87,5 i 2009 og ble konsolidert inn i Visma fra desember i fjor. - Med denne overtakelsen tilbyr Visma svenske retail-kunder både komplette løsninger bestående av software og hardware, samt en landsdekkende tilgang til teknikere og serviceoppfølging på stedet. Kjøpet er dessuten et viktig ledd i og tilfører verdi til utrullingen av større kontrakter i 2010 og videre framover, sier konsernsjefen. - Totalt sett viser den kombinerte veksten i både omsetning og resultat i 4. kvartal at Visma har kommet godt gjennom finanskrisen, og at Vismas produkter og tjenester er nødvendige, både i gode og dårlige tider. Vi forventer fortsatt fremgang i 2010, både når det gjelder omsetning og resultatmargin, avslutter Øystein Moan. 4. KVARTAL : 4. kvartal 09 / 4. kvartal 08 / Vekst Omsetning : 923,8 / 832,1 / 11 % EBITDA : 196,3 / 151,0 / 30 % EBIT : 150,7 / 112,8 / 34 % Resultat før skatt : 133,2 / 156,5 / -15 % Foreløpige tall (NOK mill) ÅRET SAMLET : 2009 / 2008 / Vekst Omsetning : 3381,4 / 3045,6 / 11 % EBITDA : 684,2 / 555,4 / 23 % EBIT : 516,7 / 421,0 / 23 % Resultat før skatt : 374,4 / 416,2 / -10 % Foreløpige tall (NOK mill) Resultat før skatt ble negativt påvirket av omregningsdifferanser grunnet valutasvingninger.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker