Teknologi vil revolusjonere regnskapsbransjen

– På grunn av forventede strukturendringer er det grunn til å tro at de fem største aktørene i regnskapsbransjen vil ha 80 prosent av det norske markedet i løpet av dette tiåret. Visma Services er godt rustet for fremtiden og har som mål og fortsatte å være en ledende aktør i regnskapsbransjen. Vi har de økonomiske musklene til å delta i konsolideringen av bransjen, og vi har kompetansen og innovasjonskraften som skal til for å lykkes, sier Roar Wiik Andreassen, nyansatt divisjonsdirektør i Visma BPO.

Ifølge Andreassen er det teknologien som vil drive frem endringene og revolusjonere bransjen. Vi skal være en ”frontrunner” i de struktur- og teknologiendringene som kommer, sier han.

Flere konkurrer om regnskapsoppdragene
Strukturendringene i regnskapsbransjen i Norge er allerede i gang. Bortfallet av revisjonsplikten for små og mellomstore selskaper har bidratt til at revisjonsselskapene har begynt å konkurrere med regnskapsbyråene og flere banker har begynt å kjøpe opp regnskapsbyråer. – Jeg registrerer at det stadig kommer nye aktører på banen som sier at de har kommet for å revolusjonere, prege og fornye regnskapsbransjen. Felles for dem alle er at de starter opp med spissede tjenester og produkter i nisjer av vår bransje. Vi som er store aktører i bransjen er nok litt tregere på avtrekkeren, og trenger derfor noen nye konkurrenter som utfordrer oss på enkelte områder. Det får oss til å skjerpe oss, sier Wiik Andreassen.

Kundebehovene endres
Endringene som kommer vil også innebære at vi internt i Visma Services vil måtte jobbe på en annen måte enn vi gjør i dag. Ressursbasen kommer til å se helt annerledes ut om fem år enn den gjør i dag, fordi kundebehovene kommer til å endre seg i takt med teknologiutviklingen i bransjen. – Vi må derfor skape en enda mer spennende arbeidsplass, der stadig flere deltar i kundekontakt og rådgivning, som gir verdiøkende tjenester for våre kunder. Samtidig må vi utnytte de fordelene det er å være en del av et stort konsern. Vi kan utnytte kompetansen og kunnskapen i konsernet til å skape løsninger, tjenester og produkter som øker vårt konkurransefortrinn i markedet og skaper økt nærhet til og lojalitet hos våre 12 000 kunder over hele landet, understreker Wiik Andreassen.

Automatisering av tjenester
– Kundeundersøkelser viser at kundene i økende grad etterspør proaktivitet, kundedialog og rådgivning fra oss. Samtidig ser vi at flere av basistjenestene i regnskapsbransjen som føring av bilag og reiseregninger vil automatiseres. Det vil si at kundene selv kan benytte nettskyen og konfigurere hvilke tjenester de ønsker. Dermed vil kompetansen og innholdet i den tradisjonelle regnskapsmedarbeiderrollen endre seg mot mer rådgivning, tilpasset kundens behov, sier Wiik Andreassen.

For mer informasjon, kontakt:
Roar Wiik Andreassen, divisjonsdirektør i Visma BPO, +47 907 47 413
Helena F. Julusmoen, markedsdirektør i Visma Services Norge,+47 975 73 372.

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 5 000 ansatte og hadde i 2011 en omsetning på NOK  5 749 mill. Se visma.no og visma.com

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Dokumenter og linker