Trond Giske applauderer omsorgsteknologiprosjektet til Visma og Telenor

- Det finnes ikke noe annet felt der det er så viktig å satse og forbedre kapasiteten som i eldreomsorgen. Teknologien har kommet oss til hjelp, nå er det på tide med innovasjon i tjenestene hos kommunene, sa nærings- og handelsminister Trond Giske da han foretok den offisielle åpningen av Vismas innovasjonsrom «Bo lenger hjemme».

Omsorgsteknologi er et tema mange snakker om. Visma og Telenor har tatt ideen ett skritt videre og implementert den i praksis. Vismas innovasjonsrom på Skøyen i Oslo viser hvordan tekniske hjelpemidler installert i boligen til brukere av kommunenes omsorgstjenester nå er integrert med Elektronisk Pasientjournal (EPJ). Under åpningen av rommet fikk de inviterte demonstrert hvordan blant annet selvbetjent måleutstyr for vekt og blodtrykk, fallsensor, sengevætingssensor, lokasjonsvarsling og kommunikasjonsløsninger i boligen vil gjøre det enklere og tryggere for eldre å bo hjemme. Trond Giske var tydelig glad for at det endelig har kommet et omsorgsteknologikonsept som er klart for bruk.

- Eldrebølgen er et fabelaktig bevis på at velferdsstaten fungerer, og vi er privilegerte som lever så lenge. Men med flere eldre og færre yrkesaktive er vi nødt til å tenke nytt. Vi må levere nye og smarte løsninger – ikke bare fortsette med det gamle på en ny måte. Teknologien som kan hjelpe oss finnes, og det er egentlig ikke grenser for hva vi kan bruke den til. Nå må vi ta den i bruk. Vi må bevisstgjøre dem som skal sette dette ut i livet, i kommunene, sa statsråden.

Fra frittstående initiativer til helhetlige løsninger
- Vi mener at innovasjon innen omsorgsteknologi baner vei for at eldre skal kunne bo hjemme lenger under trygge og gode forhold. For å lykkes med dette mener vi det må utvikles helhetlige løsninger, der både varslinger, oppfølging og ikke minst dokumentasjon er integrert i Elektronisk Pasientjournal, sa Vismas konsernsjef Øystein Moan under åpningen.

Som en ledende leverandør innen kommunal pleie- og omsorgssektor har Visma både en posisjon og et ansvar for å videreutvikle omsorgsløsningene for å møte kommunenes utfordringer med eldrebølgen. Det var bakgrunnen for samarbeidet med Telenor Objects om å samle og visualiserer data fra omsorgsteknologi inn i kommunenes omsorgsløsning.

Infrastrukturen er på plass
Telenors kommunikasjonsløsninger gjør det mulig å samle data fra mange ulike hjelpemidler på ett sted. Vismas journalsystem Visma Omsorg Profil brukes allerede av over halvparten av alle norske kommuner. Slik fungerer teknologien:

  • Tekniske hjelpemidler for registrering av hendelser og verdier installeres i brukernes hjem
  • Målte verdier og sensorutslag sendes fra disse hjelpemidlene til kontrollsentralen hos hjemmesykepleien
  • Informasjonen registreres automatisk i pasientjournalen Visma Omsorg Profil, og alle dokumentasjonskrav ivaretas
  • Verdier og hendelser som krever oppfølging utløser et varsel
  • Vakthavende på kontrollsentralen fordeler oppgaver til sykepleierne ute i felten, som kan få opp all journalinformasjon om brukerne på sine mobile enheter
  • Hjemmesykepleien og pårørende kan sende meldinger til eller kommunisere med brukeren via en kommunikasjonsskjerm i brukerens bolig

Berit Svendsen, CEO i Telenor Norge, var også til stede på åpningen og understreket hvordan omsorgsteknologien gjør det mulig for kommunene å disponere resursene sine mer treffsikkert og være på riktig sted til riktig tid. Både hun, Trond Giske og Øystein Moan var samstemte om at det nå handler om å gå fra å se til å gripe mulighetene. Visma har innledet samarbeid med Berger kommune, Alta kommune og Vernes-regionen, bestående av mange kommuner, om å implementere løsningene. Disse prosjektene vil være i gang etter nyttår. Full utrulling til alle interesserte kommuner vil starte neste høst.

Se http://visma.no/bolengerhjemme eller www.facebook.com/bolengerhjemme

For mer informasjon, kontakt:
Øystein Moan, konsernsjef i Visma, 920 80 000

Leif-Inge Jakobsen, produktsjef Visma Omsorg, 400 05 531

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 320 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 5 000 ansatte og hadde i 2010 en omsetning på NOK 4 168 mill. Se visma.no og visma.com

Tags:

Multimedia

Multimedia

Sitater

- Vi mener at innovasjon innen omsorgsteknologi baner vei for at eldre skal kunne bo hjemme lenger under trygge og gode forhold
Øystein Moan, konsernsjef i Visma